Nazwisko i imię / hasło:
Hozjusz Stanisław.
Tytuł:
Confessio Fidei Catholicae Christiana Avthoritate Synodi prouincialis quae habita est Petrcouiae Anno M. D. LI. Mense Iunio aedita: Praeside[n]te Reuerendissimo in Christo patre Domino d[omi]no Nicolao Dei gratia Archiepiscopo Gnesnen[si] Legato nato & regni primate. Pars Prior. Cum Gratia et Priuilegio S. R. M. Cracoviae. Anno. M. D. LIII.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. dziedziców Marka Szarfenberga, 1553.
Komentarz:
w 4ce, k. 7 (ostatnia czysta), CCXXXVIII[CCXXXIX] (właściwie: k. CCXL [A-Ooo4], opuszczona k. CXXXVII, k. CCXIII i CCXIIII wybite dwa razy), 8. [w kolofonie:] Craccoviae. In Officina Haeredum Marci Scharffenberger, Ciuis ac Bibliopolae Craccouien[sis]. Def.: brak karty tytułowej oraz 6-iu kart na końcu; pełny egz.: k. 8, CCXXXVIII[CCXXXIX], 14; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie. Opr.: skóra. Estr. XVIII, s. 278; Katalog BJ, poz. 1126; Havu, poz. 380.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ sygn.: 69/24 (zapiska na karcie ochr. dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: 96 (naklejka na grzbiecie); 405 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie wyklejki górnej).
Lokalizacja:
BNF: MD.797.IV.49
Całość:
Hozjusz Stanisław.

Confessio Fidei Catholicae Christiana Avthoritate Synodi prouincialis quae habita est Petrcouiae Anno M. D. LI. Mense Iunio aedita: Praeside[n]te Reuerendissimo in Christo patre Domino d[omi]no Nicolao Dei gratia Archiepiscopo Gnesnen[si] Legato nato & regni primate. Pars Prior. Cum Gratia et Priuilegio S. R. M. Cracoviae. Anno. M. D. LIII.

Kraków, druk. dziedziców Marka Szarfenberga, 1553.

w 4ce, k. 7 (ostatnia czysta), CCXXXVIII[CCXXXIX] (właściwie: k. CCXL [A-Ooo4], opuszczona k. CXXXVII, k. CCXIII i CCXIIII wybite dwa razy), 8.
[w kolofonie:] Craccoviae. In Officina Haeredum Marci Scharffenberger, Ciuis ac Bibliopolae Craccouien[sis].
Def.: brak karty tytułowej oraz 6-iu kart na końcu; pełny egz.: k. 8, CCXXXVIII[CCXXXIX], 14; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie.

Opr.: skóra.

Estr. XVIII, s. 278; Katalog BJ, poz. 1126; Havu, poz. 380.

Prow.:
Nieśwież BZ/
sygn.: 69/24 (zapiska na karcie ochr. dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 96 (naklejka na grzbiecie); 405 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie wyklejki górnej).

BNF: MD.797.IV.49