Nazwisko i imię / hasło:
Hacki Jan Franciszek.
Tytuł:
Scrutinium Veritatis Fidei Quo in Prima Parte duodecim Theologicis Discursibus inquiritur An non Vniversarum à Romana Catholica Ecclesia, atq[ue] inter sese Dissidentium hujus temporis Religionum, ex uno omnium Principio, Quod scilicet Solum Verbum Dei scriptum, exclusâ Catholicae Ecclesiae autoritate; sit Regula, Norma, Judexque Fidei: Nullitas manifestè Sequatur? In Secunda verò Parte, Veritas fidei solius Romanae Catholicae stabilitur. Per R. P. Joannem Franciscum Hacki Societatis Jesu Theologum. Anno â quo Vera LVX MVnDI, & Cara VerItas è terra orta est. Joann. 8.12. Ps. 84.12. Typis Monasterii Olivensis, S. O. C. Cum Privilegio S. R. M. Poloniae. Imprimebat; Georgius Franciscus Constantinus Fritsch.
Miejsce i rok wydania:
Oliwa, druk. Cystersów, Jerzy Franciszek Fritsch, 1682 (chronostych).
Komentarz:
w 4ce, k. 16, s. 280, k. 2, tabl. 1. Opr.: pergamin. Estr. XVIII, s. 6; Havu, poz. 349.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: CSDR. Biała BW/ sygn.: E–2–3 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 69/27 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: 139; 486 (naklejki na grzbiecie), Theol. 486 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BNF: 769.V.15
Całość:
Hacki Jan Franciszek.

Scrutinium Veritatis Fidei Quo in Prima Parte duodecim Theologicis Discursibus inquiritur An non Vniversarum à Romana Catholica Ecclesia, atq[ue] inter sese Dissidentium hujus temporis Religionum, ex uno omnium Principio, Quod scilicet Solum Verbum Dei scriptum, exclusâ Catholicae Ecclesiae autoritate; sit Regula, Norma, Judexque Fidei: Nullitas manifestè Sequatur? In Secunda verò Parte, Veritas fidei solius Romanae Catholicae stabilitur. Per R. P. Joannem Franciscum Hacki Societatis Jesu Theologum. Anno â quo Vera LVX MVnDI, & Cara VerItas è terra orta est. Joann. 8.12. Ps. 84.12. Typis Monasterii Olivensis, S. O. C. Cum Privilegio S. R. M. Poloniae. Imprimebat; Georgius Franciscus Constantinus Fritsch.

Oliwa, druk. Cystersów, Jerzy Franciszek Fritsch, 1682 (chronostych).

w 4ce, k. 16, s. 280, k. 2, tabl. 1.

Opr.: pergamin.

Estr. XVIII, s. 6; Havu, poz. 349.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: CSDR.

Biała BW/
sygn.: E–2–3 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 69/27 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 139; 486 (naklejki na grzbiecie), Theol. 486 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BNF: 769.V.15