Nazwisko i imię / hasło:
Krusiński Tadeusz.
Tytuł:
Prodromus Ad Tragicam vertentis belli Persici Historiam. Seu Legationis à Fulgida Porta Ad Sophorum Regem Szah Sultan Hussein Anno 1720. expeditae Autentica Relatio. Quam redux è Perside Legatus Durri Effendi. Turcarum Imperatori Achmet III. in scripto consignavit. Ex Turcico, additis scholijs, Latinè facta Operâ P. Judae Krusiński Soc: Jesu Missionarii Persici Accessit ejusdem De Legationibus Polono-Persicis Dissertatio. Leopoli. Typis Coll: Soc: Jesu. Anno D[omi]ni 1734.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jezuitów, 1734.
Komentarz:
w 4ce, k. 8, s. 355 (właściwie: s. 350, opuszczone strony 72–76), k. 8. Wydanie tytułowe edycji 1733 r. Opr.: skóra. Estr. XV, s. 419 (Durry), XX, s. 304–305 (Krusiński); Havu, poz. 255.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/. sygn.: 119/21 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 46; 1 (naklejki na grzbiecie); na odwrocie karty tyt. pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien.; na karcie A pieczęć okrągła: Ex Dupl. Bibl. Imp. Acad. Scient. Petrop.
Lokalizacja:
BNF: 658.III.7
Całość:
Krusiński Tadeusz.

Prodromus Ad Tragicam vertentis belli Persici Historiam. Seu Legationis à Fulgida Porta Ad Sophorum Regem Szah Sultan Hussein Anno 1720. expeditae Autentica Relatio. Quam redux è Perside Legatus Durri Effendi. Turcarum Imperatori Achmet III. in scripto consignavit. Ex Turcico, additis scholijs, Latinè facta Operâ P. Judae Krusiński Soc: Jesu Missionarii Persici Accessit ejusdem De Legationibus Polono-Persicis Dissertatio. Leopoli. Typis Coll: Soc: Jesu. Anno D[omi]ni 1734.

Lwów, druk. Jezuitów, 1734.

w 4ce, k. 8, s. 355 (właściwie: s. 350, opuszczone strony 72–76), k. 8.
Wydanie tytułowe edycji 1733 r.

Opr.: skóra.

Estr. XV, s. 419 (Durry), XX, s. 304–305 (Krusiński); Havu, poz. 255.

Prow.:
Nieśwież BZ/.
sygn.: 119/21 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 46; 1 (naklejki na grzbiecie); na odwrocie karty tyt. pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien.; na karcie A pieczęć okrągła: Ex Dupl. Bibl. Imp. Acad. Scient. Petrop.

BNF: 658.III.7