Nazwisko i imię / hasło:
Darowski Jan Kazimierz.
Tytuł:
Officium Codzienne z Swieżo Zebránych Nabozenstw Temi czásy zwyczaynieyszych Złozone. A dla wygody Chrześćiáńskiey, Nowennámi, Godźinkámi y rożnemi Modlitwámi Odnowione. W Poznaniu, w Drukárni J. K. M. Soc. Jesu, Roku Páńskiego, 1743.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1743.
Komentarz:
w 12ce, k. 9, s. 411, [3]. Opr.: skóra. Estr. brak; Guseva II, poz. 315.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 282 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 197 r., poz. 282).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5249
Całość:
Darowski Jan Kazimierz.

Officium Codzienne z Swieżo Zebránych Nabozenstw Temi czásy zwyczaynieyszych Złozone. A dla wygody Chrześćiáńskiey, Nowennámi, Godźinkámi y rożnemi Modlitwámi Odnowione. W Poznaniu, w Drukárni J. K. M. Soc. Jesu, Roku Páńskiego, 1743.

Poznań, druk. Jezuitów, 1743.

w 12ce, k. 9, s. 411, [3].

Opr.: skóra.

Estr. brak; Guseva II, poz. 315.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 282 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 197 r., poz. 282).

BAN: XXIX / a 5249