Nazwisko i imię / hasło:
Officium.
Tytuł:
Officium Abo Godzinki Swiętey Maryey Magdaleny. Na wielu mieyscach Łaćińskim ięzykiem wydane, na Polski przełożone, y do druku podane. Przez X. Dominika Łukaszewicza, Predykatora Generalne. Zakonu Dominika Swiętego. Z dozwoleniem Starszych. W Wilnie, w Drukarni Akademickiey Societatis Iesu, Roku Pańskiego 1701.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1701.
Komentarz:
w 16ce, k. 5, s. 154. Opr.: karton, jedwab. Estr. brak; Guseva II, poz. 262.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 158 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 191 r., poz. 158).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5417
Całość:
Officium.

Officium Abo Godzinki Swiętey Maryey Magdaleny. Na wielu mieyscach Łaćińskim ięzykiem wydane, na Polski przełożone, y do druku podane. Przez X. Dominika Łukaszewicza, Predykatora Generalne. Zakonu Dominika Swiętego. Z dozwoleniem Starszych. W Wilnie, w Drukarni Akademickiey Societatis Iesu, Roku Pańskiego 1701.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1701.

w 16ce, k. 5, s. 154.

Opr.: karton, jedwab.

Estr. brak; Guseva II, poz. 262.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 158 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 191 r., poz. 158).

BAN: XXIX / a 5417