Nazwisko i imię / hasło:
Ameyugo Francisco de.
Tytuł:
Nowe Łask Cvdo Zywot Wielebney Mátki Siostry Ioanny od Iesus Marya Zakonnicy przedniego S. Klary Klasztoru w Burgu. pierwey Hiszpańskim ięzykiem spisany, potym po Niemiecku, po trzecie po Łaćinie, naostatek teraz nowo przez iednego osobliwego przyiaćiela Zakonu Oyca Seraficznego Franćiszka S. polskim stylem vwieńczony. maiący w sobie niesłychane y cudowne dźieie, ktore Czytelnika duchownie vćieszą. Także rożne dowody łask, ktore Chrystus Pan y Naychwalebnieysza Mátka iego z innemi SS. tey Wielebney Pánnie świadczyli, ktore wszystkich wiernych przykładem swoim zbudować mogą. Za dozwoleniem Starszych do tego należących w Wilnie w Drukarni Akademickiey Societatis Iesv Roku Pańskiego 1699. 2da Iannuarij.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1699.
Komentarz:
w 4ce, k. 247. Opr.: półskórek. Estr. XVIII, s. 602 (pod hasłem: Joanna od Jezus Marya); Guseva II, poz. 311.
Proweniencja:
Prow.: Chodkiewiczówna, córka Jerzego Karola Chodkiewicza, oboźnego WXL zapiska na wyklejce okładki górnej: Cette liure de mademoiselle Chod / kiewicowna OWXL. Konstanty Wysocki zapiska na karcie ochr. górnej: Ego Konstantynus Wysocki / Apsolui et konfesijone/ et komunione [sic]. Nieśwież BP/. sygn.: au 88 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 31 (naklejka na grzbiecie); 108/VII.70 (zapiska na wyklejce okładki górnej); 315 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Zapiska na odwrocie karty ochr. dolnej: Roku Tysiąc Siedmsetnego Siodmego d. 3 Januarij / Kto tę xiązke ukradnie temu. Zapiski (próby pióra) na: wyklejce okładki górnej, karcie ochr. górnej, odwrocie karty ochr. górnej.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 22218
Całość:
Ameyugo Francisco de.

Nowe Łask Cvdo Zywot Wielebney Mátki Siostry Ioanny od Iesus Marya Zakonnicy przedniego S. Klary Klasztoru w Burgu. pierwey Hiszpańskim ięzykiem spisany, potym po Niemiecku, po trzecie po Łaćinie, naostatek teraz nowo przez iednego osobliwego przyiaćiela Zakonu Oyca Seraficznego Franćiszka S. polskim stylem vwieńczony. maiący w sobie niesłychane y cudowne dźieie, ktore Czytelnika duchownie vćieszą. Także rożne dowody łask, ktore Chrystus Pan y Naychwalebnieysza Mátka iego z innemi SS. tey Wielebney Pánnie świadczyli, ktore wszystkich wiernych przykładem swoim zbudować mogą. Za dozwoleniem Starszych do tego należących w Wilnie w Drukarni Akademickiey Societatis Iesv Roku Pańskiego 1699. 2da Iannuarij.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1699.

w 4ce, k. 247.

Opr.: półskórek.

Estr. XVIII, s. 602 (pod hasłem: Joanna od Jezus Marya); Guseva II, poz. 311.

Prow.:
Chodkiewiczówna, córka Jerzego Karola Chodkiewicza, oboźnego WXL
zapiska na wyklejce okładki górnej: Cette liure de mademoiselle Chod / kiewicowna OWXL.

Konstanty Wysocki
zapiska na karcie ochr. górnej: Ego Konstantynus Wysocki / Apsolui et konfesijone/ et komunione [sic].

Nieśwież BP/.
sygn.: au 88 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 31 (naklejka na grzbiecie); 108/VII.70 (zapiska na wyklejce okładki górnej); 315 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Zapiska na odwrocie karty ochr. dolnej: Roku Tysiąc Siedmsetnego Siodmego d. 3 Januarij / Kto tę xiązke ukradnie temu.
Zapiski (próby pióra) na: wyklejce okładki górnej, karcie ochr. górnej, odwrocie karty ochr. górnej.

BAN: XXIX / б 22218