Nazwisko i imię / hasło:
Nowa.
Tytuł:
Nowa Boskiey Opatrznosci Kongregacya w Kosciele SS. Jana Przesłanca, y Apostoła. Collegium Lubelskiego Soc. Jesu. Swieżo od Stolice Apostolskiey potwierdzona. Tak nowo nadanemi Odpustami, iáko dawnym nabożeństwem tego Bractwa wzbudzona. Roku Pańskiego 1743. W Lublinie, w Drukarni Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1743.
Komentarz:
w 12ce, k. 30. Opr.: karton, papier. Estr. brak; Dziok-Strelnik brak; Guseva II, poz. 308.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: brak. RRKSO, poz. 78. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 915 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 221 v., poz. 915).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5496
Całość:
Nowa.

Nowa Boskiey Opatrznosci Kongregacya w Kosciele SS. Jana Przesłanca, y Apostoła. Collegium Lubelskiego Soc. Jesu. Swieżo od Stolice Apostolskiey potwierdzona. Tak nowo nadanemi Odpustami, iáko dawnym nabożeństwem tego Bractwa wzbudzona. Roku Pańskiego 1743. W Lublinie, w Drukarni Soc. Jesu.

Lublin, druk. Jezuitów, 1743.

w 12ce, k. 30.

Opr.: karton, papier.

Estr. brak; Dziok-Strelnik brak; Guseva II, poz. 308.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: brak.
RRKSO, poz. 78.

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 915 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 221 v., poz. 915).

BAN: XXIX / a 5496