Nazwisko i imię / hasło:
Rippel Gregor.
Tytuł:
Ozdoba Koscioła Katolickiego, to iest Ceremonie Ktorych Kościoł S. w wszelkich okolicznośćiach zwykł záżywać. Pismem S. Powagą Oycow SS. Dawnośćią utwierdzone, gruntownym wykłádem Obiasnione Naprzod Niemieckim ięzykiem, Teraz Ná Polski z przydátkiem wielu rzeczy Przetłumáczone y do Druku Podane Przez X. Protazego Neweraniego, Zakonu S. O. Franciszka, Małopolskiego Reformatá. Roku 1739. w Lublinie w Drukarni Coll: Soc: Jesu. Roku Pańskiego 1747.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1747.
Komentarz:
w 12ce, k. 5, s. 434, k. 6. Opr.: skóra. Estr. XXIII, s. 95 (pod hasłem: Newerani Protazy, podaje: w 24ce); Dziok-Strelnik, poz. 655; Guseva II, poz. 300.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 607 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 208 r., poz. 607).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5472
Całość:
Rippel Gregor.

Ozdoba Koscioła Katolickiego, to iest Ceremonie Ktorych Kościoł S. w wszelkich okolicznośćiach zwykł záżywać. Pismem S. Powagą Oycow SS. Dawnośćią utwierdzone, gruntownym wykłádem Obiasnione Naprzod Niemieckim ięzykiem, Teraz Ná Polski z przydátkiem wielu rzeczy Przetłumáczone y do Druku Podane Przez X. Protazego Neweraniego, Zakonu S. O. Franciszka, Małopolskiego Reformatá. Roku 1739. w Lublinie w Drukarni Coll: Soc: Jesu. Roku Pańskiego 1747.

Lublin, druk. Jezuitów, 1747.

w 12ce, k. 5, s. 434, k. 6.

Opr.: skóra.

Estr. XXIII, s. 95 (pod hasłem: Newerani Protazy, podaje: w 24ce); Dziok-Strelnik, poz. 655; Guseva II, poz. 300.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 607 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 208 r., poz. 607).

BAN: XXIX / a 5472