Nazwisko i imię / hasło:
Nádasi János.
Tytuł:
Rok Niebieski Częsc Pierwsza To iest Styczen Luty Marzec Albo Przewodnik Do Szczęśliwey Wiecznośći, Jezusowi Krolowi Niebieskiemu, Maryi Krolowy Niebieskiey y Wszystkim Swiętym Mieszkancom Niebieskim Na cześć y chwáłę Przez Miesiące y Dni Rozłozony. Od iednego Kapłáná Soc. Jesu. Roku ktorego, życie Przedwieczne W ćiele ludzkim dla nas żyć poczęło 1730. W Poznaniu, w Drukarni Kollegium Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, Cz. I: 1730; Cz. II-III: 1731; Cz. IV: 1732.
Komentarz:
w 8ce, k. 5, s. 430. Opr.: skóra, tłoczenia, złocenia. – Roku Niebieskiego Częsc Druga To iest Kwiecien, May, Czerwiec Albo Przewodnik Do szczęśliwey Wiecznośći, Jezusowi Krolowi Niebieskiemu Maryi Krolowey Niebieskiey Y Wszystkim Swiętym Mieszkancom Niebieskim Ná część y chwałę. Przez Miesiące y Dni Rozłozony Od iednego Kapłaná Soc: Jesu. Roku ktorego, żyćie Przedwieczne W Ciele ludzkim dla nas żyć poczęło 1731. w Poznaniu, w Drukárni Colleg: Soc. Jesu. w 8ce, k. 1, s. 433-1026 (właściwie: s. 433-834, opuszczone s. 710-799, 825-914, 980-989, 1016-1018, dwa razy wybite s. 1013). Opr.: skóra, tłoczenia. – Roku Niebieskiego Częsc Trzecia To iest Lipiec, Sierpien, Wrzesien Albo Przewodnik Do szczęśliwey Wiecznośći, Jezusowi Krolowi Niebieskiemu, Maryi Krolowy Niebieskiey y Wszystkim Swiętym Mieszkancom Niebieskim Na cześć y chwáłę. Przez Miesiące y Dni Rozłozony Od iednego Kapłáná Soc. Jesu. Roku ktorego, życie Przedwieczne W Ciele ludzkim dla nas żyć poczęło 1731. W Poznaniu, w Drukarni Colleg. Soc. Jesu. w 8ce, k. 1, s. 429. Opr.: skóra, tłoczenia, złocenia. – Roku Niebieskiego Częsc Czwarta To iest Pazdziernik Listopad Grudzien. Albo Przewodnik Do szczęśliwey Wiecznośći, Jezusowi Krolowi Niebieskiemu, Maryi Krolowy Niebieskiey y Wszystkim Swiętym Mieszkancom Niebieskim Na cześć y chwáłę. Przez Miesiące y Dni Rozłozony. Od iednego Kapłáná Soc. Jesu. Roku ktorego, życie Przedwieczne W Ciele ludzkim dla nas żyć poczęło 1732. W Poznaniu, w Drukarni Colleg. Soc. Jesu. w 8ce, k. 1, s. 433–754 (właściwie: s. 433-734, opuszczone s. 538-557), 190[191-192]. Na s. 169-[192]: Krotkie Zebranie Roku Niebieskiego Albo Nabożne Westchnienia ná uproszenie łáski od Bogá do czynieniá rozmow duchownych. Opr.: skóra, tłoczenia, złocenia. Estr. XXIII, s. 14–15 (tu uwaga: Edycya wątpliwa); Guseva II, poz. 291, 293, 294.
Proweniencja:
Prow.: Cz. I Nieśwież BO/. oprawa identyczna z Cz. trzecią. Cz. II Nieśwież BO//. sygn. CBR: [Theol.] 569 vide (zapiska na karcie ochronnej górnej; CBR, II, k. 206 v., poz. 569). Cz. III Nieśwież BO///. sygn. CBR: [Theol.] 569 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 206 v., poz. 569). Cz. IV Nieśwież BO////. sygn. CBR: 570 Theol. vid. 569 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 206 v., poz. 570).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21441 cz. 1-4
Całość:
Nádasi János.

Rok Niebieski Częsc Pierwsza To iest Styczen Luty Marzec Albo Przewodnik Do Szczęśliwey Wiecznośći, Jezusowi Krolowi Niebieskiemu, Maryi Krolowy Niebieskiey y Wszystkim Swiętym Mieszkancom Niebieskim Na cześć y chwáłę Przez Miesiące y Dni Rozłozony. Od iednego Kapłáná Soc. Jesu. Roku ktorego, życie Przedwieczne W ćiele ludzkim dla nas żyć poczęło 1730. W Poznaniu, w Drukarni Kollegium Soc. Jesu.

Poznań, druk. Jezuitów, Cz. I: 1730; Cz. II-III: 1731; Cz. IV: 1732.

w 8ce, k. 5, s. 430.

Opr.: skóra, tłoczenia, złocenia.

– Roku Niebieskiego Częsc Druga To iest Kwiecien, May, Czerwiec Albo Przewodnik Do szczęśliwey Wiecznośći, Jezusowi Krolowi Niebieskiemu Maryi Krolowey Niebieskiey Y Wszystkim Swiętym Mieszkancom Niebieskim Ná część y chwałę. Przez Miesiące y Dni Rozłozony Od iednego Kapłaná Soc: Jesu. Roku ktorego, żyćie Przedwieczne W Ciele ludzkim dla nas żyć poczęło 1731. w Poznaniu, w Drukárni Colleg: Soc. Jesu.
w 8ce, k. 1, s. 433-1026 (właściwie: s. 433-834, opuszczone s. 710-799, 825-914, 980-989, 1016-1018, dwa razy wybite s. 1013).

Opr.: skóra, tłoczenia.

– Roku Niebieskiego Częsc Trzecia To iest Lipiec, Sierpien, Wrzesien Albo Przewodnik Do szczęśliwey Wiecznośći, Jezusowi Krolowi Niebieskiemu, Maryi Krolowy Niebieskiey y Wszystkim Swiętym Mieszkancom Niebieskim Na cześć y chwáłę. Przez Miesiące y Dni Rozłozony Od iednego Kapłáná Soc. Jesu. Roku ktorego, życie Przedwieczne W Ciele ludzkim dla nas żyć poczęło 1731. W Poznaniu, w Drukarni Colleg. Soc. Jesu.
w 8ce, k. 1, s. 429.

Opr.: skóra, tłoczenia, złocenia.

– Roku Niebieskiego Częsc Czwarta To iest Pazdziernik Listopad Grudzien. Albo Przewodnik Do szczęśliwey Wiecznośći, Jezusowi Krolowi Niebieskiemu, Maryi Krolowy Niebieskiey y Wszystkim Swiętym Mieszkancom Niebieskim Na cześć y chwáłę. Przez Miesiące y Dni Rozłozony. Od iednego Kapłáná Soc. Jesu. Roku ktorego, życie Przedwieczne W Ciele ludzkim dla nas żyć poczęło 1732. W Poznaniu, w Drukarni Colleg. Soc. Jesu.
w 8ce, k. 1, s. 433–754 (właściwie: s. 433-734, opuszczone s. 538-557), 190[191-192].
Na s. 169-[192]: Krotkie Zebranie Roku Niebieskiego Albo Nabożne Westchnienia ná uproszenie łáski od Bogá do czynieniá rozmow duchownych.

Opr.: skóra, tłoczenia, złocenia.

Estr. XXIII, s. 14–15 (tu uwaga: Edycya wątpliwa); Guseva II, poz. 291, 293, 294.

Prow.:
Cz. I
Nieśwież BO/.
oprawa identyczna z Cz. trzecią.

Cz. II
Nieśwież BO//.
sygn. CBR: [Theol.] 569 vide (zapiska na karcie ochronnej górnej; CBR, II, k. 206 v., poz. 569).

Cz. III
Nieśwież BO///.
sygn. CBR: [Theol.] 569 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 206 v., poz. 569).

Cz. IV
Nieśwież BO////.
sygn. CBR: 570 Theol. vid. 569 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 206 v., poz. 570).

BAN: XXIX / б 21441 cz. 1-4