Nazwisko i imię / hasło:
Mikołajski Stefan.
Tytuł:
Chwała Boga w Troycy Iedynego, y Swiętych Iego. Pieśniámi y Zbáwiennemi Náukámi z Pismá Swiętego y z Doktorow Swiętych zebránemi. Przez Xiędzá Stefana Mikołayskiego, Proboszcza Jordanowskiego y Czarnodunáieckiego, Plebana w Łętowni, zá Dozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney do Druku Podana, Samemuz Bogu y Przeczystey Maryey Pannie Dedykowana, Dla pożytku Wiernych osobliwie Páráfiánow swoich. W Krakowie, w Drukárni Dźiedźicow Fráńćiszka Cezárego I. K. M. y I. M. X. Biskupa Krak: Xiążęcia Siew: Ord: Typ: Roku Pańskiego, 1727.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. dziedziców Franciszka Cezarego mł., 1727.
Komentarz:
w 8ce, k. 5, s. 576, k. 1. Opr.: półskórek. Estr. brak; Guseva II, poz. 271.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. O 15. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 66 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 189 v., poz. 66).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6238
Całość:
Mikołajski Stefan.

Chwała Boga w Troycy Iedynego, y Swiętych Iego. Pieśniámi y Zbáwiennemi Náukámi z Pismá Swiętego y z Doktorow Swiętych zebránemi. Przez Xiędzá Stefana Mikołayskiego, Proboszcza Jordanowskiego y Czarnodunáieckiego, Plebana w Łętowni, zá Dozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney do Druku Podana, Samemuz Bogu y Przeczystey Maryey Pannie Dedykowana, Dla pożytku Wiernych osobliwie Páráfiánow swoich. W Krakowie, w Drukárni Dźiedźicow Fráńćiszka Cezárego I. K. M. y I. M. X. Biskupa Krak: Xiążęcia Siew: Ord: Typ: Roku Pańskiego, 1727.

Kraków, druk. dziedziców Franciszka Cezarego mł., 1727.

w 8ce, k. 5, s. 576, k. 1.

Opr.: półskórek.

Estr. brak; Guseva II, poz. 271.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. O 15.

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 66 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 189 v., poz. 66).

BAN: XXIX / a 6238