Nazwisko i imię / hasło:
Maryja.
Tytuł:
Marya, Imię Naysłodsze Przenayswiętszey Matki Bozey, Nieprzebrane słodkośći łaski y pociech Morze, w Bractwie tegoż Imienia Zbawiennego, Nowo w Kośćiele Swiętego Ducha w Lublinie z władzy y pozwolenia od Stolice S. Apostolskiey założonym wylewaiące. Za pozwoleniem władzy y zwierzchnośći Duchowney, á dla pożytku Dusz ludzkich nowo przedrukowane. w Lublinie, w Drukárni Colleg. Soc. Jesu, 1744.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1744.
Komentarz:
w 8ce, k. 36. Dedykacja: Do Jasnie Oswieconego Trybunału, y Przeswietney Palestry, Naychoynieyszych Protektorow y Dobrodzieiow, podpisana: Ludwik Burnet K. K. L. P. S. Opr.: karton, papier. Estr. brak tego wydania (pod hasłem: Marja Najśw. P.); Dziok-Strelnik brak; Guseva II, poz. 269.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 924 a (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 222 r., poz. 924a).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5264
Całość:
Maryja.

Marya, Imię Naysłodsze Przenayswiętszey Matki Bozey, Nieprzebrane słodkośći łaski y pociech Morze, w Bractwie tegoż Imienia Zbawiennego, Nowo w Kośćiele Swiętego Ducha w Lublinie z władzy y pozwolenia od Stolice S. Apostolskiey założonym wylewaiące. Za pozwoleniem władzy y zwierzchnośći Duchowney, á dla pożytku Dusz ludzkich nowo przedrukowane. w Lublinie, w Drukárni Colleg. Soc. Jesu, 1744.

Lublin, druk. Jezuitów, 1744.

w 8ce, k. 36.
Dedykacja: Do Jasnie Oswieconego Trybunału, y Przeswietney Palestry, Naychoynieyszych Protektorow y Dobrodzieiow, podpisana: Ludwik Burnet K. K. L. P. S.

Opr.: karton, papier.

Estr. brak tego wydania (pod hasłem: Marja Najśw. P.); Dziok-Strelnik brak; Guseva II, poz. 269.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 924 a (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 222 r., poz. 924a).

BAN: XXIX / a 5264