Nazwisko i imię / hasło:
Maryja.
Tytuł:
Marya Imie [sic] Naslodsze Przenaswiętszey Matki Bozey, Nieprzebrane słodkośći łask y poćiech Morze, w Bráctwie tegoż Imienia Zbawiennego, Nowo w kośćiele Kátedrálnym Wilenskim z władze y pozwolenia od Stolice S. Apostolskiey żáłożonym. A od I. W. X. Mikołáiá Stephaná Pácá, Biskupá Wilenskiego ufundowanym wylewaiące. w Poznaniu, w Druk. X. Woyciechá Láktánskiego, 1689.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Wojciecha Laktańskiego, 1689.
Komentarz:
w 8ce, k. 36. Opr.: skóra. Estr. brak tego wydania (pod hasłem: Marja Najśw. P.); Guseva II, poz. 268.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 924 (drukowana naklejka na grzbiecie i zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 221 v., poz. 924).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5419
Całość:
Maryja.

Marya Imie [sic] Naslodsze Przenaswiętszey Matki Bozey, Nieprzebrane słodkośći łask y poćiech Morze, w Bráctwie tegoż Imienia Zbawiennego, Nowo w kośćiele Kátedrálnym Wilenskim z władze y pozwolenia od Stolice S. Apostolskiey żáłożonym. A od I. W. X. Mikołáiá Stephaná Pácá, Biskupá Wilenskiego ufundowanym wylewaiące. w Poznaniu, w Druk. X. Woyciechá Láktánskiego, 1689.

Poznań, druk. Wojciecha Laktańskiego, 1689.

w 8ce, k. 36.

Opr.: skóra.

Estr. brak tego wydania (pod hasłem: Marja Najśw. P.); Guseva II, poz. 268.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 924 (drukowana naklejka na grzbiecie i zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 221 v., poz. 924).

BAN: XXIX / a 5419