Nazwisko i imię / hasło:
Łącki Tomasz.
Tytuł:
Katechizm Abo Nauka o Wierze, Nadźiei, Miłośći, Sakramentach, y powinnośćiach sprawiedliwośći Chrześćiańskiey, Dla wygody tak owych, ktorzy chcą zrozumieć te rzeczy, ktore człowiekowi Chrześćiańskiemu wiedźieć należy: jako y owych, ktorzy innych nauczać maią, zebrana. Przez W. X. Tomasza Łąckiego, Soc. Jesu Theologa, A po zeyśćiu świątobliwym Autora wydana, drugi raz przedrukowana Roku Pańskiego 1748. W Wilnie, w Drukarni Akadem. Societatis Iesu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1748.
Komentarz:
w 8ce, s. 531, k. 20. Opr.: półskórek. Estr. XXI, s. 19.; Guseva II, poz. 256.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. O 54b. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 187 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej, przekreślona, zmieniona na: 231; CBR, II, k. 193 r., poz. 187).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5933
Całość:
Łącki Tomasz.

Katechizm Abo Nauka o Wierze, Nadźiei, Miłośći, Sakramentach, y powinnośćiach sprawiedliwośći Chrześćiańskiey, Dla wygody tak owych, ktorzy chcą zrozumieć te rzeczy, ktore człowiekowi Chrześćiańskiemu wiedźieć należy: jako y owych, ktorzy innych nauczać maią, zebrana. Przez W. X. Tomasza Łąckiego, Soc. Jesu Theologa, A po zeyśćiu świątobliwym Autora wydana, drugi raz przedrukowana Roku Pańskiego 1748. W Wilnie, w Drukarni Akadem. Societatis Iesu.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1748.

w 8ce, s. 531, k. 20.

Opr.: półskórek.

Estr. XXI, s. 19.; Guseva II, poz. 256.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. O 54b.

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 187 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej, przekreślona, zmieniona na: 231; CBR, II, k. 193 r., poz. 187).

BAN: XXIX / a 5933