Nazwisko i imię / hasło:
Kołudzki Augustyn.
Tytuł:
Thron oyczysty abo Pałac Wieczności w ktotkim [sic] zebrániu Monarchow Xiąząt y Krolow Polskich. Z roznych approbowanych Autorow, od Pierwszego Lecha az do teraznieyszych czásow, zupełną w sobie zycia y dzieł niesmiertelnych zamykáiący Historyą, przez Augustyna Kołudzkiego, Sędziego Inowłocławskiego Potomnym ná wzor wystáwiony Czasom, Roku Krolá Krolow 1707. W Poznaniv, W Drukárni Academickiey [sic]. Superiorum permissu.

Na frontyspisie: Pałac Wiecznosci W niesmiertelnych Xiąząt y Krolow Polskich dziełach Potomnym na wzor Czasom; pod abrysem Starodawnych Kronikarzow Polskich Wystawiony. Roku Krola Krolow 1707.

Miejsce i rok wydania:
Poznań, Druk. Akademicka, 1707.
Komentarz:
w 4ce, k. 7, s. 315, k. 15. Def.: brak frontyspisu, 7-u kart dedykacji oraz 17-u kart na końcu (pełny egz.: k. 14, s. 315, k. 32). Z dodatków zachowany tylko: Dawność Y rożne przypadki Miasta Poznania; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie. Opr.: skóra. Estr. XIX, s. 431–432; Guseva II, poz. 174.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Hist. Polon.] 121 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, I, k. 155 r., poz. 121). Zapiska na karcie tytułowej: [starannie zakreślone inicjały?] / Posnaniae, A. 1707. Sygn. nieustalona: [N] 1043 (zapiska na karcie tytułowej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20059
Całość:
Kołudzki Augustyn.

Thron oyczysty abo Pałac Wieczności w ktotkim [sic] zebrániu Monarchow Xiąząt y Krolow Polskich. Z roznych approbowanych Autorow, od Pierwszego Lecha az do teraznieyszych czásow, zupełną w sobie zycia y dzieł niesmiertelnych zamykáiący Historyą, przez Augustyna Kołudzkiego, Sędziego Inowłocławskiego Potomnym ná wzor wystáwiony Czasom, Roku Krolá Krolow 1707. W Poznaniv, W Drukárni Academickiey [sic]. Superiorum permissu.

Na frontyspisie: Pałac Wiecznosci W niesmiertelnych Xiąząt y Krolow Polskich dziełach Potomnym na wzor Czasom; pod abrysem Starodawnych Kronikarzow Polskich Wystawiony. Roku Krola Krolow 1707.

Poznań, Druk. Akademicka, 1707.

w 4ce, k. 7, s. 315, k. 15.
Def.: brak frontyspisu, 7-u kart dedykacji oraz 17-u kart na końcu (pełny egz.: k. 14, s. 315, k. 32). Z dodatków zachowany tylko: Dawność Y rożne przypadki Miasta Poznania; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie.

Opr.: skóra.

Estr. XIX, s. 431–432; Guseva II, poz. 174.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Hist. Polon.] 121 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, I, k. 155 r., poz. 121).

Zapiska na karcie tytułowej: [starannie zakreślone inicjały?] / Posnaniae, A. 1707.
Sygn. nieustalona: [N] 1043 (zapiska na karcie tytułowej).

BAN: XXIX / б 20059