Nazwisko i imię / hasło:
Kojałowicz Wijuk Wojciech.
Tytuł:
Gruntowne Theologa Rozmowy Wszelkie zárzuty Nieprzyiáznych Prawdziwey Wierze Ułatwiáiące. Przez X. Woyciecha Wiiuka Koiałowicza Societatis Jesu Swiętey Theologii Doktora Napisane, á powtornie, zá pozwoleniem Starszych Do Druku Podane. Roku Pańskiego 1758. W Kaliszu, w Drukárni J. K. M. Kollegium Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1758.
Komentarz:
w 4ce, k. 5, s. 87, 76, 112, 18. Opr.: półskórek. Estr. XIX, s. 403; Guseva II, poz. 172.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 243 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 175 v., poz. 243).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 240
Całość:
Kojałowicz Wijuk Wojciech.

Gruntowne Theologa Rozmowy Wszelkie zárzuty Nieprzyiáznych Prawdziwey Wierze Ułatwiáiące. Przez X. Woyciecha Wiiuka Koiałowicza Societatis Jesu Swiętey Theologii Doktora Napisane, á powtornie, zá pozwoleniem Starszych Do Druku Podane. Roku Pańskiego 1758. W Kaliszu, w Drukárni J. K. M. Kollegium Soc. Jesu.

Kalisz, druk. Jezuitów, 1758.

w 4ce, k. 5, s. 87, 76, 112, 18.

Opr.: półskórek.

Estr. XIX, s. 403; Guseva II, poz. 172.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 243 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 175 v., poz. 243).

BAN: XXIX / б 240