Nazwisko i imię / hasło:
Kochański Dominik.
Tytuł:
Prawdy Moralne Theologiczne Niektóre Kazaniami, inne Kontrowersyami w Minsku Pod czas Ośm-Tygodniowey przez Listopad y Grudzien R. P. 1759. Missyi Dominikanow po Xięstwie Litewskim Predykujących, Dowiedzione. Na Roskaz Sądzącego się Tam Wtedy Trybunału Głownego W. X. L. za Laski J.W. J.P. Michała Sapiehy Krayczego W. X. Litewskiego, Punskiego &c. &c. Starosty, Wszytkie w Kształcie Kazan Wydrukowane Roku Wcieloney Prawdy z Niebios na Swiat z Missyą Zesłaney 1760. W Wilnie, w Drukarni J. K. M. y Rzeczypospolitey Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Pijarów, 1760.
Komentarz:
w 4ce, k. 16, s. 420. Na k. 3r–11r dedykacja: Do... Michała Franciszka Xawerego Hrabi Sapiehy, Krayczego W. X. Litewskiego. Opr.: półskórek. Estr. XIX, s. 373; Guseva II, poz. 170.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/. sygn.: au 165 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 217
Całość:
Kochański Dominik.

Prawdy Moralne Theologiczne Niektóre Kazaniami, inne Kontrowersyami w Minsku Pod czas Ośm-Tygodniowey przez Listopad y Grudzien R. P. 1759. Missyi Dominikanow po Xięstwie Litewskim Predykujących, Dowiedzione. Na Roskaz Sądzącego się Tam Wtedy Trybunału Głownego W. X. L. za Laski J.W. J.P. Michała Sapiehy Krayczego W. X. Litewskiego, Punskiego &c. &c. Starosty, Wszytkie w Kształcie Kazan Wydrukowane Roku Wcieloney Prawdy z Niebios na Swiat z Missyą Zesłaney 1760. W Wilnie, w Drukarni J. K. M. y Rzeczypospolitey Scholarum Piarum.

Wilno, druk. Pijarów, 1760.

w 4ce, k. 16, s. 420.
Na k. 3r–11r dedykacja: Do... Michała Franciszka Xawerego Hrabi Sapiehy, Krayczego W. X. Litewskiego.

Opr.: półskórek.

Estr. XIX, s. 373; Guseva II, poz. 170.

Prow.:
Nieśwież BP/.
sygn.: au 165 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 217