Nazwisko i imię / hasło:
Kapłan.
Tytuł:
Kapłan Przy Zgonie O powinnościach swoich y o sposobach postąpienia z choremi, osobliwie bliskiemi śmierći, dostatecznie Uwiadomiony, Z przydatkiem Aktow, modlitw, nauk, odpowiedźi na zarzuty, nawrocenia, Benedykcyi zebranych z Kśiąg Medicine Spiritualis, Wyprawy na tamten świat, Agendy Rzymskiey, y innych Dla wygody każdego o zbawienie Dusz staranie maiącego; Pracą y kosztem dwóch Kapłanow Zakonu S. Franciszka Na nowo z druku wychodzący. W Wilnie, w Drukarni J. K. M. WW. XX. Franciszkanow, Roku Pańskiego 1756.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Franciszkanów, 1756.
Komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 294, k. 4. Opr.: półskórek. Estr. XIX, s. 106 (niedokładnie); Guseva II, poz. 156.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 1037 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 224 v., poz. 1037 [przekreślona, zmieniona na:] 433).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5371
Całość:
Kapłan.

Kapłan Przy Zgonie O powinnościach swoich y o sposobach postąpienia z choremi, osobliwie bliskiemi śmierći, dostatecznie Uwiadomiony, Z przydatkiem Aktow, modlitw, nauk, odpowiedźi na zarzuty, nawrocenia, Benedykcyi zebranych z Kśiąg Medicine Spiritualis, Wyprawy na tamten świat, Agendy Rzymskiey, y innych Dla wygody każdego o zbawienie Dusz staranie maiącego; Pracą y kosztem dwóch Kapłanow Zakonu S. Franciszka Na nowo z druku wychodzący. W Wilnie, w Drukarni J. K. M. WW. XX. Franciszkanow, Roku Pańskiego 1756.

Wilno, druk. Franciszkanów, 1756.

w 8ce, k. 1, s. 294, k. 4.

Opr.: półskórek.

Estr. XIX, s. 106 (niedokładnie); Guseva II, poz. 156.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 1037 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 224 v., poz. 1037 [przekreślona, zmieniona na:] 433).

BAN: XXIX / a 5371