Nazwisko i imię / hasło:
Janidło Ludwik.
Tytuł:
Odmalowanie Obrazv Lezayskiego, w Kośćiele Oycow Bernárdinow [sic] Ná Theatrum mieyscá cudami wsławionego, ktore przy lasku [sic] Mariey Matce Bożey odáne [sic]. Dla Náprawienia oczu, ktore nieprzyiaźnie ná cudowne Obrázy pátrzą, Boskiey łáski znáć niechcą, prawdźiwych dowodow wiádomośćią, Przez Wielebnego Oycá Lvdowika Ianidła, Diffinitora Oycow Bernardynow Prowincyey Ruskiey wystawione. Zá dozwoleniem Stárszych. Roku Páńskiego 1646. Mieśiąca 1. Marca. W Zamosciv, Drukował Paweł Radicivs.
Miejsce i rok wydania:
Zamość, Druk. Akademicka, Paweł Radecki, 1646.
Komentarz:
w 4ce, k. 76. Def.: brak ostatniej karty; pełny egz.: k. 77. Opr.: półskórek. Estr. XVIII, s. 449; Guseva II, poz. 146.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/. sygn.: au 94 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 218
Całość:
Janidło Ludwik.

Odmalowanie Obrazv Lezayskiego, w Kośćiele Oycow Bernárdinow [sic] Ná Theatrum mieyscá cudami wsławionego, ktore przy lasku [sic] Mariey Matce Bożey odáne [sic]. Dla Náprawienia oczu, ktore nieprzyiaźnie ná cudowne Obrázy pátrzą, Boskiey łáski znáć niechcą, prawdźiwych dowodow wiádomośćią, Przez Wielebnego Oycá Lvdowika Ianidła, Diffinitora Oycow Bernardynow Prowincyey Ruskiey wystawione. Zá dozwoleniem Stárszych. Roku Páńskiego 1646. Mieśiąca 1. Marca. W Zamosciv, Drukował Paweł Radicivs.

Zamość, Druk. Akademicka, Paweł Radecki, 1646.

w 4ce, k. 76.
Def.: brak ostatniej karty; pełny egz.: k. 77.

Opr.: półskórek.

Estr. XVIII, s. 449; Guseva II, poz. 146.

Prow.:
Nieśwież BP/.
sygn.: au 94 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 218