Nazwisko i imię / hasło:
Bielicki Stanisław.
Tytuł:
Niedziele Kaznodzieyskie to iest: Kazania na Niedziele Całego Roku Od Xiędzá Stanisława Bielickiego Soc. Jesu wypracowane, Záś po skończonych pracách Chrystusowych, dla zbawienia nászego, po kilka rázy przedtym Wyprasowane. Teraz znowu Roku Pańskiego 1740 Przedrukowane. W Poznaniu, w Drukárni J. K. M. Collegium Societatis Jesu, 1740.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1740.
Komentarz:
w 4ce, s. 574. Opr. półskórek. Estr. XIII, s. 74; Guseva II, poz. 33.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/. sygn.: au 53 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20254
Całość:
Bielicki Stanisław.

Niedziele Kaznodzieyskie to iest: Kazania na Niedziele Całego Roku Od Xiędzá Stanisława Bielickiego Soc. Jesu wypracowane, Záś po skończonych pracách Chrystusowych, dla zbawienia nászego, po kilka rázy przedtym Wyprasowane. Teraz znowu Roku Pańskiego 1740 Przedrukowane. W Poznaniu, w Drukárni J. K. M. Collegium Societatis Jesu, 1740.

Poznań, druk. Jezuitów, 1740.

w 4ce, s. 574.

Opr. półskórek.

Estr. XIII, s. 74; Guseva II, poz. 33.

Prow.:
Nieśwież BP/.
sygn.: au 53 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 20254