Nazwisko i imię / hasło:
Arias Francisco.
Tytuł:
Gwiazda Zaranna na Horyzoncie Polskim nowo wschodząca, Naybespiecznieyszą drogą Prawowiernego Chrześcianina do pożądanego portu szczęśliwey wieczności prowadząca. To iest Ksiąszka Naśladowania Zycia Maryi Panny W dziesiąciu Cnotach Ewangelicznych Jey upodobanych. Przyzwoicie rożney kondycyi Stanom, ták Duchownym iáko y Swieckim Słuząca. Od W. X. Franciszka Arias Zakonu Soc. Jesu Wydana, Náprzod ięzykami Hiszpańskim, Włoskim, Francuskim y Łacińskim, teraz zaś świeżo przez pewnego Kapłana Zakonu Niepokalanego Poczęcia Nayświętszey Panny Kongregacyi Polskiey Maryana, ná ięzyk Polski przetłumaczona y do Druku Podana. W Warszawie, w Drukarni J. K. Mći y Rzeczy-Pospolitey Coll. Soc. Jesu, Roku 1749.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jezuitów, 1749.
Komentarz:
w 4ce, k. 10, s. 317, [5]. Opr.: skóra, tłoczenia. Estr. XII, s. 209; Guseva II, poz. 23.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. Q 90. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 118 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 169 v., poz. 118). Sygn. nieustalona: 109 (naklejka na grzbiecie).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20676
Całość:
Arias Francisco.

Gwiazda Zaranna na Horyzoncie Polskim nowo wschodząca, Naybespiecznieyszą drogą Prawowiernego Chrześcianina do pożądanego portu szczęśliwey wieczności prowadząca. To iest Ksiąszka Naśladowania Zycia Maryi Panny W dziesiąciu Cnotach Ewangelicznych Jey upodobanych. Przyzwoicie rożney kondycyi Stanom, ták Duchownym iáko y Swieckim Słuząca. Od W. X. Franciszka Arias Zakonu Soc. Jesu Wydana, Náprzod ięzykami Hiszpańskim, Włoskim, Francuskim y Łacińskim, teraz zaś świeżo przez pewnego Kapłana Zakonu Niepokalanego Poczęcia Nayświętszey Panny Kongregacyi Polskiey Maryana, ná ięzyk Polski przetłumaczona y do Druku Podana. W Warszawie, w Drukarni J. K. Mći y Rzeczy-Pospolitey Coll. Soc. Jesu, Roku 1749.

Warszawa, druk. Jezuitów, 1749.

w 4ce, k. 10, s. 317, [5].

Opr.: skóra, tłoczenia.

Estr. XII, s. 209; Guseva II, poz. 23.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. Q 90.

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 118 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 169 v., poz. 118).

Sygn. nieustalona: 109 (naklejka na grzbiecie).

BAN: XXIX / б 20676