Nazwisko i imię / hasło:
Nabożny.
Tytuł:
Nabożny sposob Rozanego Wiąnka [sic] Naswiętszey P. Maryey Ktory się zwykł chorami odprawiać, przez Bracia y Siostry Rożanca Swiętego, w Rzymie naprżod wznowiony. Potym po wszytkim Chrześćiáństwie przy Kośćiołách Bráciey Zakonu Káznodz: Dominiká S. roszerzony [sic]. W Poznaniu, W drukárni X. Woyciechá Láktánskiego, R. 1687.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Wojciecha Laktańskiego, 1687.
Komentarz:
w 12ce, k. 60. Opr.: półskórek. Estr. brak tego wydania (pod hasłem: Ambroży Dominikan Konwentu Krakowskiego X.); Guseva II, poz. 18.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 892 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 221 r., poz. 892).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5406
Całość:
Nabożny.

Nabożny sposob Rozanego Wiąnka [sic] Naswiętszey P. Maryey Ktory się zwykł chorami odprawiać, przez Bracia y Siostry Rożanca Swiętego, w Rzymie naprżod wznowiony. Potym po wszytkim Chrześćiáństwie przy Kośćiołách Bráciey Zakonu Káznodz: Dominiká S. roszerzony [sic]. W Poznaniu, W drukárni X. Woyciechá Láktánskiego, R. 1687.

Poznań, druk. Wojciecha Laktańskiego, 1687.

w 12ce, k. 60.

Opr.: półskórek.

Estr. brak tego wydania (pod hasłem: Ambroży Dominikan Konwentu Krakowskiego X.); Guseva II, poz. 18.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 892 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 221 r., poz. 892).

BAN: XXIX / a 5406