Nazwisko i imię / hasło:
Adrichomius Christianus (Christian van Adrichem).
Tytuł:
Iervzalem Iákie było zá czásow Chrystvsa Pana Przedmieśćia Y co przednieysze Mieyscá opisáne, Przez Chrystiana Andrychomivsza. A teraz świeżo Dla pożytku większego zbáwiennego ná Polski ięzyk przełożone. Przez Iednego z Duchownych, Jervzalem Nowego Pod Czerskiem, Roku 1671 dniá 1. Stycznia. Drukowano w Warszawie.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, b. dr., 1671; cz. III (Jeruzalem Nowe): 1670.
Komentarz:
w 8ce, k. 13, s. 209 (właściwie: s. 210, dwa razy wybita s. 28, ost. strona paginowana mylnie: 109). Estr. XII, s. 65 (tu mylnie: s. 206); Guseva II, poz. 10. [współwyd.:] Adrichomius Christianus (Christian van Adrichem). Historya Zywota Mátki y Syná Mariey Y Iezvsa, Przenáśwtętszey [sic] Bogarodzice, Z Proroctw, Táiemnic, Figur, Pismá świętego, y od czásu iey sczęśliwego [sic] Národzenia, zebrana. Iezvsa Pana Z świętych Ewangelistow, Cudow, Dzieł, Męki, y śmierći iego zkompendiowána. Obiedwie, tu dla nabożnych, Iezvsa y Maryą kocháiących poćiechy położone, y nápisáne. Przez tegoż, co y pierwsza Kśiązeczká. w Wárszáwie R. P. 1671. w 8ce, k. 6, s. 149 (właściwie: s. 152, dwa razy wybite strony: 42, 45, 138). Estr. XII, s. 65–66; Guseva II, poz. 9. [współwyd.:] Frankowicz Andrzej Jan. Jervzalem Nowe We Wsi z Dawna Nazwaney Gora Obiawione Przez Cudowne widzenie ná Niebie Krzyza Swiętego Na Gorze Teraz Kalwaryey w Roku 1667. Dnia 26. Mieśiącá Grudnia Wnocy [sic] po Nabozenstwie Národzenia Pánskiego, godźin dwie trwaiącego. Przez Andrzeia Iana Frankiewicá Philosoph. Bak. z Kaplicami Męki Panskiey wierszem opisane. W Warsawie [sic], R. P. 1670 [przebite z: 1680]. w 8ce, k. 1, s. [1], 180 (właściwie: s. 181, dwa razy wybita s. 70). Opr. półskórek. Estr. XII, s. 66, XVI, s. 300–301; Guseva II, poz. 11.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/. sygn.: au 55 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: Hist. ecclesiastic. 312 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 4578
Całość:
Adrichomius Christianus (Christian van Adrichem).

Iervzalem Iákie było zá czásow Chrystvsa Pana Przedmieśćia Y co przednieysze Mieyscá opisáne, Przez Chrystiana Andrychomivsza. A teraz świeżo Dla pożytku większego zbáwiennego ná Polski ięzyk przełożone. Przez Iednego z Duchownych, Jervzalem Nowego Pod Czerskiem, Roku 1671 dniá 1. Stycznia. Drukowano w Warszawie.

Warszawa, b. dr., 1671; cz. III (Jeruzalem Nowe): 1670.

w 8ce, k. 13, s. 209 (właściwie: s. 210, dwa razy wybita s. 28, ost. strona paginowana mylnie: 109).

Estr. XII, s. 65 (tu mylnie: s. 206); Guseva II, poz. 10.

[współwyd.:] Adrichomius Christianus (Christian van Adrichem). Historya Zywota Mátki y Syná Mariey Y Iezvsa, Przenáśwtętszey [sic] Bogarodzice, Z Proroctw, Táiemnic, Figur, Pismá świętego, y od czásu iey sczęśliwego [sic] Národzenia, zebrana. Iezvsa Pana Z świętych Ewangelistow, Cudow, Dzieł, Męki, y śmierći iego zkompendiowána. Obiedwie, tu dla nabożnych, Iezvsa y Maryą kocháiących poćiechy położone, y nápisáne. Przez tegoż, co y pierwsza Kśiązeczká. w Wárszáwie R. P. 1671.
w 8ce, k. 6, s. 149 (właściwie: s. 152, dwa razy wybite strony: 42, 45, 138).

Estr. XII, s. 65–66; Guseva II, poz. 9.

[współwyd.:] Frankowicz Andrzej Jan. Jervzalem Nowe We Wsi z Dawna Nazwaney Gora Obiawione Przez Cudowne widzenie ná Niebie Krzyza Swiętego Na Gorze Teraz Kalwaryey w Roku 1667. Dnia 26. Mieśiącá Grudnia Wnocy [sic] po Nabozenstwie Národzenia Pánskiego, godźin dwie trwaiącego. Przez Andrzeia Iana Frankiewicá Philosoph. Bak. z Kaplicami Męki Panskiey wierszem opisane. W Warsawie [sic], R. P. 1670 [przebite z: 1680].
w 8ce, k. 1, s. [1], 180 (właściwie: s. 181, dwa razy wybita s. 70).

Opr. półskórek.

Estr. XII, s. 66, XVI, s. 300–301; Guseva II, poz. 11.

Prow.:
Nieśwież BP/.
sygn.: au 55 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Hist. ecclesiastic. 312 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / a 4578