Nazwisko i imię / hasło:
Adrichomius Christianus (Christian van Adrichem).
Tytuł:
Historya Zywota Mátki y Syná Mariey Y Iezvsa [współwyd.] zob. Adrichomius Christianus (Iervzalem Iákie było zá czásow Chrystvsa 1671).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, b. dr., 1671.
Całość:
Adrichomius Christianus (Christian van Adrichem).

Historya Zywota Mátki y Syná Mariey Y Iezvsa [współwyd.] zob. Adrichomius Christianus (Iervzalem Iákie było zá czásow Chrystvsa 1671).

Warszawa, b. dr., 1671.