Nazwisko i imię / hasło:
Związek.
Tytuł:
Związek duchowny pobożnych dusz ná uproszenie szczęśliwey śmierći, y skrocenia mąk czyscowych, pod obroną Przenayświętszey Pánny Maryi ná cześć Niepokalánego jey poczęcia z łaćińskiego ná polski przełożony y przedrukowány. W Wilnie w Druk. Akádem. Societ. Jesu, Roku Pańskiego 1721.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1721.
Komentarz:
w 12ce, k. 11. W klocku, zob. Powinności chrzescianskie (1714). Estr. brak; Guseva I, poz. 526.
Proweniencja:
Prow. klocka: Konstancja Sapieżyna.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / а 5051 adl. 3
Całość:
Związek.

Związek duchowny pobożnych dusz ná uproszenie szczęśliwey śmierći, y skrocenia mąk czyscowych, pod obroną Przenayświętszey Pánny Maryi ná cześć Niepokalánego jey poczęcia z łaćińskiego ná polski przełożony y przedrukowány. W Wilnie w Druk. Akádem. Societ. Jesu, Roku Pańskiego 1721.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1721.

w 12ce, k. 11.

W klocku, zob. Powinności chrzescianskie (1714).

Estr. brak; Guseva I, poz. 526.

Prow. klocka: Konstancja Sapieżyna.

BAN: XXIX / а 5051 adl. 3