Nazwisko i imię / hasło:
Żebrowski Szczęsny.
Tytuł:
Zwierciadło roczne, Ná trzy częśći rozdzielone. Pierwsza, ma czás Kośćielny, y Politycki opisány. Wtóra, respons ná skript Látosów. Trzećia, co trzymáć o wróżbie gwiazdárskiéy. Przez Sczesnego [sic] Zebrowskiego. W Krakowie, W Drukárni Lázárzowey. Roku Páńskiégo 1603.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Łazarzowa, 1603.
Komentarz:
w 4ce, k. 6, s. 182, [1]. Opr.: karton, papier. Estr. XXXV, s. 182–183; Guseva I, poz. 530.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Biała BW/ sygn.: Е–5–32 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 55/24 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: 109/VII.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19168
Całość:
Żebrowski Szczęsny.

Zwierciadło roczne, Ná trzy częśći rozdzielone. Pierwsza, ma czás Kośćielny, y Politycki opisány. Wtóra, respons ná skript Látosów. Trzećia, co trzymáć o wróżbie gwiazdárskiéy. Przez Sczesnego [sic] Zebrowskiego. W Krakowie, W Drukárni Lázárzowey. Roku Páńskiégo 1603.

Kraków, Druk. Łazarzowa, 1603.

w 4ce, k. 6, s. 182, [1].

Opr.: karton, papier.

Estr. XXXV, s. 182–183; Guseva I, poz. 530.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Biała BW/
sygn.: Е–5–32 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 55/24 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 109/VII.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 19168