Nazwisko i imię / hasło:
Zawadzki Roman.
Tytuł:
Metal Ná táxie y probie Opatrznosci Boskiey Siłá wazący, Albo Moc y Skutki Metalu Krzyżá, Oyca y Patryarchy Benedikta S. Przećiwko morowemu powietrzu, czárom y wszelkim chorobom, przez litery ná tymże metalu wyráżone, z Benedykcyą Zácháryaszá Swiętego. Po rożnych Łáćińskich, Niemieckich, y Polskich edycyách, teraz znowu świeżo, z niektorym przydaniem Nabożeństwa do tego S. Pátryárchy, do druku podáne, przez iednego Kápłáná Zakonu Benedyktyńskiego, zá dozwoleniem zwierzchności duchowney. W Wilnie, w Drukárni Akademickiey Soc. Iesu. Anno 1709.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1709.
Komentarz:
w 12ce, k. 36. W klocku, zob. Kranitz von Wertheim Georg (Delicye zięmie Włoskiey 1665). Estr. XXXIV, s. 433 (niedokładnie); Guseva I, poz. 513.
Proweniencja:
Prow. klocka: Konstancja Sapieżyna.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6581 adl. 5
Całość:
Zawadzki Roman.

Metal Ná táxie y probie Opatrznosci Boskiey Siłá wazący, Albo Moc y Skutki Metalu Krzyżá, Oyca y Patryarchy Benedikta S. Przećiwko morowemu powietrzu, czárom y wszelkim chorobom, przez litery ná tymże metalu wyráżone, z Benedykcyą Zácháryaszá Swiętego. Po rożnych Łáćińskich, Niemieckich, y Polskich edycyách, teraz znowu świeżo, z niektorym przydaniem Nabożeństwa do tego S. Pátryárchy, do druku podáne, przez iednego Kápłáná Zakonu Benedyktyńskiego, zá dozwoleniem zwierzchności duchowney. W Wilnie, w Drukárni Akademickiey Soc. Iesu. Anno 1709.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1709.

w 12ce, k. 36.

W klocku, zob. Kranitz von Wertheim Georg (Delicye zięmie Włoskiey 1665).

Estr. XXXIV, s. 433 (niedokładnie); Guseva I, poz. 513.

Prow. klocka: Konstancja Sapieżyna.

BAN: XXIX / a 6581 adl. 5