Nazwisko i imię / hasło:
Zawadzki Benedykt od św. Józefa.
Tytuł:
Kazania na niedziele doroczne, dla większey Czći, y Chwały Boga w Troycy iedynego; dla obmierzenia grzechow w ludźiach, á większego do Cnot záchęcenia. Ku Duchowney ták sobie sámemu, iáko y inszym náuce. Przez X. Benedykta od S. Jozefa Scholarum Piarum napisane, y zá Dozwoleniem Stárszych do druku podane. Tom pierwszy. W Warszawie, w Drukárni Collegium Scholarum Piarum. Roku Pánskiego 1700.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1700; t. II: 1702.
Komentarz:
folio, k. 4, s. 504, k. 7. Opr.: skóra. – Toż, tom II pt.: Kazania ná Swięta uroczyste dla większey czći y chwáły Boga w Troycy iedynego, dla wysłáwienia Naiáśnieyszey Niebá y Ziemi Krolowey Bogá-Rodźicy Panny Maryi, y inszych Swiętych Páńskich. Ku Duchowney ták sobie samemu, iáko y drugim náuce, przez X. Benedykta od Swiętego Jozefa Scholarum Piarum napisane, y zá dozwoleniem Starszych do druku podane. Tom wtory. [Warszawa] W Warszawie, w Drukárni Kollegium Oycow Scholarum Piarum. Roku Pánskiego 1702. folio, k. 3. s. 632, k. 6. Opr.: skóra. Estr. XXXIV, s. 418–419; Guseva I, poz. 37, 38.
Proweniencja:
Prow.: T. I Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tytułowej inicjały: KSXR. Biała BM/ sygn.: Н–3–2 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/Х.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalona: No 44 (zapiska na karcie ochr. górnej). T. II Karol Stanisław Radziwiłł// na karcie tytułowej inicjały: KSXR. Biała BM// sygn.: Н–3–3 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/Х.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
T. I: BAN: XXIX / г 1118 T. II: BAN: XXIX / г 576
Całość:
Zawadzki Benedykt od św. Józefa.

Kazania na niedziele doroczne, dla większey Czći, y Chwały Boga w Troycy iedynego; dla obmierzenia grzechow w ludźiach, á większego do Cnot záchęcenia. Ku Duchowney ták sobie sámemu, iáko y inszym náuce. Przez X. Benedykta od S. Jozefa Scholarum Piarum napisane, y zá Dozwoleniem Stárszych do druku podane. Tom pierwszy. W Warszawie, w Drukárni Collegium Scholarum Piarum. Roku Pánskiego 1700.

Warszawa, druk. Pijarów, 1700; t. II: 1702.

folio, k. 4, s. 504, k. 7.

Opr.: skóra.

– Toż, tom II pt.: Kazania ná Swięta uroczyste dla większey czći y chwáły Boga w Troycy iedynego, dla wysłáwienia Naiáśnieyszey Niebá y Ziemi Krolowey Bogá-Rodźicy Panny Maryi, y inszych Swiętych Páńskich. Ku Duchowney ták sobie samemu, iáko y drugim náuce, przez X. Benedykta od Swiętego Jozefa Scholarum Piarum napisane, y zá dozwoleniem Starszych do druku podane. Tom wtory. [Warszawa] W Warszawie, w Drukárni Kollegium Oycow Scholarum Piarum. Roku Pánskiego 1702.
folio, k. 3. s. 632, k. 6.

Opr.: skóra.

Estr. XXXIV, s. 418–419; Guseva I, poz. 37, 38.

Prow.:
T. I
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tytułowej inicjały: KSXR.

Biała BM/
sygn.: Н–3–2 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/Х.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalona: No 44 (zapiska na karcie ochr. górnej).

T. II
Karol Stanisław Radziwiłł//
na karcie tytułowej inicjały: KSXR.

Biała BM//
sygn.: Н–3–3 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/Х.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

T. I: BAN: XXIX / г 1118
T. II: BAN: XXIX / г 576