Nazwisko i imię / hasło:
Załuski Andrzej Chryzostom.
Tytuł:
Mowy seymowe Jáśnie Oświeconego Xiążęcia Biskupa Warminskiego Andrzeia Chryzostoma ná Záłuskách y Błędowie Załuskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego przy publicznych Oyczyzny obrádách miane. Roku Páńskiego 1734 przedrukowane. W Kaliszu w Drukárni J. K. M. Coll. Káliskiego Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1734.
Komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 335. Opr.: skóra. Estr. XXXIV, s. 168; Guseva I, poz. 509.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ sygn.: 113/14 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały). Sankt Petersburg BAN sygn.: 44 (naklejka na grzbiecie); 100/V.80 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 2932
Całość:
Załuski Andrzej Chryzostom.

Mowy seymowe Jáśnie Oświeconego Xiążęcia Biskupa Warminskiego Andrzeia Chryzostoma ná Záłuskách y Błędowie Załuskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego przy publicznych Oyczyzny obrádách miane. Roku Páńskiego 1734 przedrukowane. W Kaliszu w Drukárni J. K. M. Coll. Káliskiego Soc. Jesu.

Kalisz, druk. Jezuitów, 1734.

w 8ce, k. 1, s. 335.

Opr.: skóra.

Estr. XXXIV, s. 168; Guseva I, poz. 509.

Prow.:
Nieśwież BZ/
sygn.: 113/14 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 44 (naklejka na grzbiecie); 100/V.80 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 2932