Nazwisko i imię / hasło:
Zagajowski Ambroży (Zagajewski).
Tytuł:
Skarb Wielki Wojewodztwa Sieradzkiego ná Roli Gidelskiey znaleziony, káżdemu potrzebuiącemu wspomożenia otwarty, to iest Obrazu Gidelskiego Nayswiętszey Panny Maryi w Woiewodztwie Sierádzkim ná Roli Gidelskiey znalezionego, Cuda Wielkie y Łaski, przez podánie do Druku Ogłoszone, przez Xiędzá Ambrozego Zagaiowskiego, Zakonu Káznodźieyskiego, Pismá Swiętego Doktorá, ná záchęcenie káżdego w iakieykolwiek potrzebie będącego do zebránia rátunku od Panny Nayświętszey, Roku Páńskiego 1724. W Krakowie, w Drukárni, u Wdowy y Dźiedźicow Fráńćiszká Cezárego, I. K. M. y J. O. X. I. M. Biskupa Krakowskiego, Xćia Siewierskiego, Ordynar. Typografa.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. wdowy i dziedziców Franciszka Cezarego mł., 1724.
Komentarz:
w 4ce, k. 36, s. 131 (właściwie: s. 130, opuszczona s. 44), k. 11. Opr.: półskórek. Estr. XXXIV, s. 77 (tu mylnie: k. 95, s. 131, k. 11); Guseva I, poz. 505.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 150. Sankt Petersburg BAN sygn.: 793 Hist. Ecclesiast. 302 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Zapiska na wklejce okładki górnej: Skarb wielki NPanny Gidelski 142.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20227
Całość:
Zagajowski Ambroży (Zagajewski).

Skarb Wielki Wojewodztwa Sieradzkiego ná Roli Gidelskiey znaleziony, káżdemu potrzebuiącemu wspomożenia otwarty, to iest Obrazu Gidelskiego Nayswiętszey Panny Maryi w Woiewodztwie Sierádzkim ná Roli Gidelskiey znalezionego, Cuda Wielkie y Łaski, przez podánie do Druku Ogłoszone, przez Xiędzá Ambrozego Zagaiowskiego, Zakonu Káznodźieyskiego, Pismá Swiętego Doktorá, ná záchęcenie káżdego w iakieykolwiek potrzebie będącego do zebránia rátunku od Panny Nayświętszey, Roku Páńskiego 1724. W Krakowie, w Drukárni, u Wdowy y Dźiedźicow Fráńćiszká Cezárego, I. K. M. y J. O. X. I. M. Biskupa Krakowskiego, Xćia Siewierskiego, Ordynar. Typografa.

Kraków, druk. wdowy i dziedziców Franciszka Cezarego mł., 1724.

w 4ce, k. 36, s. 131 (właściwie: s. 130, opuszczona s. 44), k. 11.

Opr.: półskórek.

Estr. XXXIV, s. 77 (tu mylnie: k. 95, s. 131, k. 11); Guseva I, poz. 505.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 150.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 793 Hist. Ecclesiast. 302 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Zapiska na wklejce okładki górnej: Skarb wielki NPanny Gidelski 142.

BAN: XXIX / б 20227