Nazwisko i imię / hasło:
Zabawka.
Tytuł:
Zabawka Miła, Pożyteczna, Do zbáwienia wiecznego istotnie potrzebna. Zabáwnemu, proznuiącemu, szczęsliwemu, nędznemu, uczonemu, nieukowi, swiętemu, grzesznemu, zdrowemu, choremu, umieraiącemu. To iest rozne affekty Miłosci Bozey. Ktore serce ludzkie ożywiáią, uzdrawiáią, czerstwią, uweseláią záwsze, y łaskę Bożą poświącaiącąm [sic], zátym Chwałę wieczną znamienićie pomnazaią. Poprzedzáią dwá Akty wielce potrzebne. Jntencya ná wszytkie spráwy swoie y Akt skruchy. Zá dozwoleniem Stárszych.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, po 1661 a przed 1685).
Komentarz:
w 12ce, k. 149. Pod dedykacją podpisane: Kollegium Krakowskie SS. Apostołów Piotra y Pawła Soc. Jesu. Opr.: skóra. Estr. XXXIV, s. 7; Guseva I, poz. 502.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: H–6–43 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 142 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/I.51 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5400
Całość:
Zabawka.

Zabawka Miła, Pożyteczna, Do zbáwienia wiecznego istotnie potrzebna. Zabáwnemu, proznuiącemu, szczęsliwemu, nędznemu, uczonemu, nieukowi, swiętemu, grzesznemu, zdrowemu, choremu, umieraiącemu. To iest rozne affekty Miłosci Bozey. Ktore serce ludzkie ożywiáią, uzdrawiáią, czerstwią, uweseláią záwsze, y łaskę Bożą poświącaiącąm [sic], zátym Chwałę wieczną znamienićie pomnazaią. Poprzedzáią dwá Akty wielce potrzebne. Jntencya ná wszytkie spráwy swoie y Akt skruchy. Zá dozwoleniem Stárszych.

B. m., b. r. (Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, po 1661 a przed 1685).

w 12ce, k. 149.
Pod dedykacją podpisane: Kollegium Krakowskie SS. Apostołów Piotra y Pawła Soc. Jesu.

Opr.: skóra.

Estr. XXXIV, s. 7; Guseva I, poz. 502.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–6–43 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 142 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/I.51 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5400