Nazwisko i imię / hasło:
Wybór.
Tytuł:
Wybor osobliwych nabozenstw, na duchowną pociechę y pożytek ludźi pobożnych z rożnych Kśiąg pozbierany. Przez iednego kápłána Soc. Jesu do druku podane. W Sandomierzu Drukarni Coll. Soc. Jesu. Roku 1726.
Miejsce i rok wydania:
Sandomierz, druk. Jezuitów, 1726.
Komentarz:
w 8ce, k. 4, s. 204, k. 2. Opr. półskórek. Estr. XXXIII, s. 418; Guseva I, poz. 500.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? ślad po ekslibrisie KS? na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O [169]. Sankt Petersburg BAN sygn.: 1037 (naklejka na grzbiecie); Theol. 1037 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/III.68–69 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6016 adl. 1
Całość:
Wybór.

Wybor osobliwych nabozenstw, na duchowną pociechę y pożytek ludźi pobożnych z rożnych Kśiąg pozbierany. Przez iednego kápłána Soc. Jesu do druku podane. W Sandomierzu Drukarni Coll. Soc. Jesu. Roku 1726.

Sandomierz, druk. Jezuitów, 1726.

w 8ce, k. 4, s. 204, k. 2.

Opr. półskórek.

Estr. XXXIII, s. 418; Guseva I, poz. 500.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
ślad po ekslibrisie KS? na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O [169].

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 1037 (naklejka na grzbiecie); Theol. 1037 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/III.68–69 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 6016 adl. 1