Nazwisko i imię / hasło:
Witowski.
Tytuł:
Młotek Duchowny WSercach [sic] Ludzkich Tor Chrystusow Dreluiacy [sic]. W Krakowie Censurowany. We Gdansku, Drukowano przesz [sic] Davidá Freidrichá Rhetiuszá. Roku Páńskiego M DC LVI.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawida Fryderyka Rhete, 1656.
Komentarz:
w 8ce, k. 201, tabl. 2. Egz. a Opr.: skóra. Egz. b. Opr.: karton, papier. Estr. XXXIII, s. 129 (tu mylnie: k. 187); Guseva I, poz. 491 (egz. a).
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O 68. Nieśwież KKS/ sygn. RKKS: No 68 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 2[.] (naklejka na grzbiecie); 111/V.14 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Egz. b. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 249 (zapiska na karcie ochr. górnej ; CBR, II, k. 195 r., poz. 249).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / а 6270 BUM: 2 Ec 13
Całość:
Witowski.

Młotek Duchowny WSercach [sic] Ludzkich Tor Chrystusow Dreluiacy [sic]. W Krakowie Censurowany. We Gdansku, Drukowano przesz [sic] Davidá Freidrichá Rhetiuszá. Roku Páńskiego M DC LVI.

Gdańsk, druk. Dawida Fryderyka Rhete, 1656.

w 8ce, k. 201, tabl. 2.

Egz. a
Opr.: skóra.

Egz. b.
Opr.: karton, papier.

Estr. XXXIII, s. 129 (tu mylnie: k. 187); Guseva I, poz. 491 (egz. a).

Prow.:
Egz. a
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O 68.

Nieśwież KKS/
sygn. RKKS: No 68 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 2[.] (naklejka na grzbiecie); 111/V.14 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Egz. b.
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 249 (zapiska na karcie ochr. górnej ; CBR, II, k. 195 r., poz. 249).

BAN: XXIX / а 6270
BUM: 2 Ec 13