Nazwisko i imię / hasło:
Witkowski Jan.
Tytuł:
Obserwacye Swięte Czásu Rocznego Albo Dni Niektore w Roku Honorowi Jezusa, Matki Nayswiętszey y Swiętych Panskich Poswięcone Do Chrześćiáńskiey Obserwáncyi Przez Osobliwsze Nabozenstwa Podane Od iednego Societatis Jesu Theologa Roku 1730. W Poznaniu w Drukárni Kollegium Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1730.
Komentarz:
w 4ce, k. 5, s. 510 (ostatnia s. paginowana mylnie: 600), k. 33. Egz. a Opr.: deski obciągnięte skórą, tłoczenia. Egz. b Opr.: skóra, tłoczenia. Estr. XXXIII, s. 119 (tu: k. 5, s. 600); Guseva I, poz. 490.
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. RRKSO, poz. 42. Sankt Petersburg BAN sygn.: 56 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/IX.25 (zapiski na wyklejce okładki górnej). Egz. b Nieśwież BFUR/ ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim naklejka z sygn.: P 22. Sankt Petersburg BAN sygn.: 500 (naklejka na grzbiecie0; 56 duplo (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 23342 BAN: XXIX / б 25266
Całość:
Witkowski Jan.

Obserwacye Swięte Czásu Rocznego Albo Dni Niektore w Roku Honorowi Jezusa, Matki Nayswiętszey y Swiętych Panskich Poswięcone Do Chrześćiáńskiey Obserwáncyi Przez Osobliwsze Nabozenstwa Podane Od iednego Societatis Jesu Theologa Roku 1730. W Poznaniu w Drukárni Kollegium Societatis Jesu.

Poznań, druk. Jezuitów, 1730.

w 4ce, k. 5, s. 510 (ostatnia s. paginowana mylnie: 600), k. 33.

Egz. a
Opr.: deski obciągnięte skórą, tłoczenia.

Egz. b
Opr.: skóra, tłoczenia.

Estr. XXXIII, s. 119 (tu: k. 5, s. 600); Guseva I, poz. 490.

Prow.:
Egz. a
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.
RRKSO, poz. 42.


Sankt Petersburg BAN
sygn.: 56 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/IX.25 (zapiski na wyklejce okładki górnej).

Egz. b
Nieśwież BFUR/
ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim naklejka z sygn.: P 22.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 500 (naklejka na grzbiecie0; 56 duplo (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 23342
BAN: XXIX / б 25266