Nazwisko i imię / hasło:
Tydzień.
Tytuł:
Tydzien Maryey, albo Psałterz imieniu Nayswiętszej Boga-Rodzicy Panny, na tygodniowe nabożeństwo rozdzielony. Z Fráncuskiego ięzyká ná Polski przetłumaczony, z przydatkiem niektorego nabożeństwa. Ná większe wysławienie Matki Boskiey do druku podány. W Wilnie, w Drukárni Akádemickiey Soc. Iesu, Roku 1704.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1704.
Komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 395. Współoprawne z drukiem francuskim z 1705 r. Opr.: skóra. Estr. XXXI, s. 449 (niedokładnie); Guseva I, poz. 456.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O [155b]. Sankt Petersburg BAN sygn.: 1268 (naklejka na grzbiecie); Theolog. 1268 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/II.98 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5333 adl. 1
Całość:
Tydzień.

Tydzien Maryey, albo Psałterz imieniu Nayswiętszej Boga-Rodzicy Panny, na tygodniowe nabożeństwo rozdzielony. Z Fráncuskiego ięzyká ná Polski przetłumaczony, z przydatkiem niektorego nabożeństwa. Ná większe wysławienie Matki Boskiey do druku podány. W Wilnie, w Drukárni Akádemickiey Soc. Iesu, Roku 1704.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1704.

w 8ce, k. 1, s. 395.
Współoprawne z drukiem francuskim z 1705 r.

Opr.: skóra.

Estr. XXXI, s. 449 (niedokładnie); Guseva I, poz. 456.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O [155b].

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 1268 (naklejka na grzbiecie); Theolog. 1268 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/II.98 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5333 adl. 1