Nazwisko i imię / hasło:
Twardowski Samuel.
Tytuł:
Przewazna Legacya Iaśnie Oświeconego Xiążęćia Krysztopha Zbaraskiego, Koniuszego Koronnego, Krzemienieckiego, Soleckiego, Wiślickiego, Rubieszowskiego, &c. &c. Starosty. Od Nájáśnieyszego Zygmvnta III. Krola Polskiego, y Szwedzkiego. Do Naypotężnieyszego Sołtana Cesárza Tureckiego Mvstafy. w Roku 1621. Ná Pięć rozdźielona Punktow. Zdotknieniem Krotko przez ućieszne Digressye Stanu pod ten czas, Rządow, Ceremoniy, y zwyczaiow Poganskich. Przez Samuela z Skrzypney Twardowskiego, w Krakowie, Przedrukowána W Wilnie, W Drukárni Akademickiey, Soc: Jesu Roku Pańskiego 1706.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1706.
Komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 249 (właściwie: s. 247, pominięte s. 243–244). Def.: brak pierwszych 3-ch kart (w tym karty tytułowej) i fragmentów kilku dalszych kart (braki uzupełnione odręcznie); pełny egz.: k. 4, s. 249; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie. Opr.: karton, XX w., zachowany ekslibris i stara wyklejka okładki dolnej. Estr. XXXI, s. 436; Guseva I, poz. 455 (tu mylnie: Kraków, 1633).
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Zapiska na wyklejce okładki dolnej: Zacny Parnassie z Fraucymerem Swoim / Kontentuyz się tym Dekretem moim / Przyznaycie szczyrze wy Nymfy niebogi / Ktorych w Kochaniu mieli tylko Bogi / Że Ziemska Dama tak was zawstydziła / Gdy Razem Bogom iest y Ludziom miła. [nieczytelny podpis].
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21452
Całość:
Twardowski Samuel.

Przewazna Legacya Iaśnie Oświeconego Xiążęćia Krysztopha Zbaraskiego, Koniuszego Koronnego, Krzemienieckiego, Soleckiego, Wiślickiego, Rubieszowskiego, &c. &c. Starosty. Od Nájáśnieyszego Zygmvnta III. Krola Polskiego, y Szwedzkiego. Do Naypotężnieyszego Sołtana Cesárza Tureckiego Mvstafy. w Roku 1621. Ná Pięć rozdźielona Punktow. Zdotknieniem Krotko przez ućieszne Digressye Stanu pod ten czas, Rządow, Ceremoniy, y zwyczaiow Poganskich. Przez Samuela z Skrzypney Twardowskiego, w Krakowie, Przedrukowána W Wilnie, W Drukárni Akademickiey, Soc: Jesu Roku Pańskiego 1706.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1706.

w 4ce, k. 1, s. 249 (właściwie: s. 247, pominięte s. 243–244).
Def.: brak pierwszych 3-ch kart (w tym karty tytułowej) i fragmentów kilku dalszych kart (braki uzupełnione odręcznie); pełny egz.: k. 4, s. 249; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie.

Opr.: karton, XX w., zachowany ekslibris i stara wyklejka okładki dolnej.

Estr. XXXI, s. 436; Guseva I, poz. 455 (tu mylnie: Kraków, 1633).

Prow.:
Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Zapiska na wyklejce okładki dolnej: Zacny Parnassie z Fraucymerem Swoim / Kontentuyz się tym Dekretem moim / Przyznaycie szczyrze wy Nymfy niebogi / Ktorych w Kochaniu mieli tylko Bogi / Że Ziemska Dama tak was zawstydziła / Gdy Razem Bogom iest y Ludziom miła. [nieczytelny podpis].

BAN: XXIX / б 21452