Nazwisko i imię / hasło:
Tomasz a Kempis (Thomas à Kempis).
Tytuł:
Skarb Niebieskiey Mądrosci w Wyrokach o Nasladowaniu Chrystusowym Przez W. X. Tomasza á Kempis Kanonika Regularnego Zakonu S. Augustyna Łaćińskim ięzykiem napisanych. A teraz ku Dobru-Pospolitemu Rytmem Polskim wyłożonych. Zawieraiący się Jaśnie Wielmożnemu Jmći Panu Janowi Dowoynie Sołłohubowi Podskarbiemu Wielkiemu y Pisarzowi Ziemskiemu W. X. L. Jezierskiemu, Przeroskiemu &c. staros. Od Autora Franciszka Szyrmy Starosty Obrowskiego Sędz. Grodz. Ptu. Pińsk. Zyczliwą Bohatyrskiemu Jmieniowi uniżonośćią Ofiarowany. Roku Pańskiego 1733. W Warszawie w Drukarni Coll. S. J.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jezuitów, 1733.
Komentarz:
w 12ce, k. 23, s. 633, [13]. Opr.: skóra, tłoczenia (winietka na okładce dolnej). Estr. XXXI, s. 207 (tu: k. 23, s. 633); Guseva I, poz. 450.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ sygn.: 88/51 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały). Sankt Petersburg BAN sygn.: 993 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/I.56 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5450
Całość:
Tomasz a Kempis (Thomas à Kempis).

Skarb Niebieskiey Mądrosci w Wyrokach o Nasladowaniu Chrystusowym Przez W. X. Tomasza á Kempis Kanonika Regularnego Zakonu S. Augustyna Łaćińskim ięzykiem napisanych. A teraz ku Dobru-Pospolitemu Rytmem Polskim wyłożonych. Zawieraiący się Jaśnie Wielmożnemu Jmći Panu Janowi Dowoynie Sołłohubowi Podskarbiemu Wielkiemu y Pisarzowi Ziemskiemu W. X. L. Jezierskiemu, Przeroskiemu &c. staros. Od Autora Franciszka Szyrmy Starosty Obrowskiego Sędz. Grodz. Ptu. Pińsk. Zyczliwą Bohatyrskiemu Jmieniowi uniżonośćią Ofiarowany. Roku Pańskiego 1733. W Warszawie w Drukarni Coll. S. J.

Warszawa, druk. Jezuitów, 1733.

w 12ce, k. 23, s. 633, [13].

Opr.: skóra, tłoczenia (winietka na okładce dolnej).

Estr. XXXI, s. 207 (tu: k. 23, s. 633); Guseva I, poz. 450.

Prow.:
Nieśwież BZ/
sygn.: 88/51 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 993 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/I.56 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5450