Nazwisko i imię / hasło:
Teresa od Jezusa św. (Theresa de Jesús de Avila s.).
Tytuł:
Zamek Wnętrzny, abo Gmachy Dusze Ludzkiey, Swiętey Teresy od Pana Iezusa Fundatorki Karmelitow y Karmelitanek Bosych. Przetłumáczenia z Włoskiego ná Polskie W. X. Sebastyana Nuceryna, Kośćiołá Káthedrálnego w Krákowie Káznodźieie [sic]. W Krakowie, W Drukárni Fránćiszká Cezárego Roku Páńskiego 1633.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszka Cezarego st., 1633.
Komentarz:
w 4ce, k. 8, s. 203 (ost. s. paginowana mynie: 202), [1]. Opr.: pergamin (pomarańczowy). Estr. XXXI, s. 105; Malicki, poz. 287; Guseva I, poz. 448.
Proweniencja:
Prow.: Klasztor Niepokalanego Poczęcia NMP zapiska na karcie tyt.: Ta ksiąszka klasztoru Niepokalanego poczęcia Nas. Panny. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na wyklejce okładki górnej: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: H–7–5 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 165 H (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VI.51–52 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21631 adl. 1
Całość:
Teresa od Jezusa św. (Theresa de Jesús de Avila s.).

Zamek Wnętrzny, abo Gmachy Dusze Ludzkiey, Swiętey Teresy od Pana Iezusa Fundatorki Karmelitow y Karmelitanek Bosych. Przetłumáczenia z Włoskiego ná Polskie W. X. Sebastyana Nuceryna, Kośćiołá Káthedrálnego w Krákowie Káznodźieie [sic]. W Krakowie, W Drukárni Fránćiszká Cezárego Roku Páńskiego 1633.

Kraków, druk. Franciszka Cezarego st., 1633.

w 4ce, k. 8, s. 203 (ost. s. paginowana mynie: 202), [1].

Opr.: pergamin (pomarańczowy).

Estr. XXXI, s. 105; Malicki, poz. 287; Guseva I, poz. 448.

Prow.:
Klasztor Niepokalanego Poczęcia NMP
zapiska na karcie tyt.: Ta ksiąszka klasztoru Niepokalanego poczęcia Nas. Panny.

Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na wyklejce okładki górnej: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–7–5 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 165 H (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VI.51–52 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 21631 adl. 1