Nazwisko i imię / hasło:
Teresa od Jezusa św. (Theresa de Jesús de Avila s.).
Tytuł:
Listy Seraficzney Panny S. Matki Teresy od Pana Iezusa Fundatorki Karmelitow y Karmelitanek Bossych, obiasnione Wykładem. Przewieleb. Iana Palafoxa z Mendozy, Biskupá Osmáńskiego, Krolá Hiszpáńskiego Filipa IV. Sekretarzá. Superiorum concessu. W Krakowie, W Drukár. Dźiedźicow Krzysztofa Schedla, I. K. M. Typ. Roku Pánskiego 1672.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, 1672.
Komentarz:
w 4ce, k. 12, s. 602, k. 10. Opr.: deski obciągnięte skórą, tłoczenia. Estr. XXXI, s. 107; Guseva I, poz. 329.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Nieśwież BP/ sygn.: au 67 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: Histor. eccles. 290; 108/VII.28–29 (zapiski na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21406 adl. 1
Całość:
Teresa od Jezusa św. (Theresa de Jesús de Avila s.).

Listy Seraficzney Panny S. Matki Teresy od Pana Iezusa Fundatorki Karmelitow y Karmelitanek Bossych, obiasnione Wykładem. Przewieleb. Iana Palafoxa z Mendozy, Biskupá Osmáńskiego, Krolá Hiszpáńskiego Filipa IV. Sekretarzá. Superiorum concessu. W Krakowie, W Drukár. Dźiedźicow Krzysztofa Schedla, I. K. M. Typ. Roku Pánskiego 1672.

Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, 1672.

w 4ce, k. 12, s. 602, k. 10.

Opr.: deski obciągnięte skórą, tłoczenia.

Estr. XXXI, s. 107; Guseva I, poz. 329.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Nieśwież BP/
sygn.: au 67 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Histor. eccles. 290; 108/VII.28–29 (zapiski na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 21406 adl. 1