Nazwisko i imię / hasło:
Tarcza.
Tytuł:
Tarcza duchowna od wszelkich przygod, niebespieczeństw, y náiázdow nieprzyiacielskich zastáwiáiąca, z rożnych Modlitw nabożnych wydana Roku Tyśiącznego Siedmsetnego Trzydźiestego trzeciego, a teraz powtornie przedrukowána z rożnemi swiętych zabaw przydatkámi ku większey czći Boga y Matki Iego. We Lwowie, w Drukarni Bráckiey Troycy SSS Roku Páńskiego 1741.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, 1741.
Komentarz:
w 8ce, k. 12, s. 442. Opr.: deski obciągnięte skórą, tłoczenia. Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 444.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O [156]. Sankt Petersburg BAN sygn.: 130; 449 (naklejki na grzbiecie); 1028 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/III.52 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5998
Całość:
Tarcza.

Tarcza duchowna od wszelkich przygod, niebespieczeństw, y náiázdow nieprzyiacielskich zastáwiáiąca, z rożnych Modlitw nabożnych wydana Roku Tyśiącznego Siedmsetnego Trzydźiestego trzeciego, a teraz powtornie przedrukowána z rożnemi swiętych zabaw przydatkámi ku większey czći Boga y Matki Iego. We Lwowie, w Drukarni Bráckiey Troycy SSS Roku Páńskiego 1741.

Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, 1741.

w 8ce, k. 12, s. 442.

Opr.: deski obciągnięte skórą, tłoczenia.

Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 444.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O [156].

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 130; 449 (naklejki na grzbiecie); 1028 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/III.52 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5998