Nazwisko i imię / hasło:
Przebendowski Jan Jerzy.
Tytuł:
Summaryusz rachunkow generalnych skarbowych Nayiasnieyszemu Krolowi Jmci Augustowi II. y Wszystkim Stanom Rzeczypospolitey Ná Seym Walny Warszawski, pro die 2da 8bris w Roku 1724. á potym ex Limitatione do Grodna pro die Septembris Roku teraźnieyszego 1726. przypadaiący zgromadzonym od skarbu Rzeczypospolitey Koronnego podany a to za urzędu podskarbiego Jaśnie Wielmożnego JeMći pana Jana Ierzego na Przebendowie Przebendowskiego, podskarbiego wielkiego koronnego, Pokrzywnińskiego, Miráchowskiego, Grábowskiego &c. &c. starosty.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1726).
Komentarz:
folio, k. 2. Tytuł nagłówkowy. W klocku, zob. Konfederacja Generalna (1674). Estr. brak tego wydania (pod hasłem: Summaryusz); Guseva I, poz. 434.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4474 adl. 42
Całość:
Przebendowski Jan Jerzy.

Summaryusz rachunkow generalnych skarbowych Nayiasnieyszemu Krolowi Jmci Augustowi II. y Wszystkim Stanom Rzeczypospolitey Ná Seym Walny Warszawski, pro die 2da 8bris w Roku 1724. á potym ex Limitatione do Grodna pro die Septembris Roku teraźnieyszego 1726. przypadaiący zgromadzonym od skarbu Rzeczypospolitey Koronnego podany a to za urzędu podskarbiego Jaśnie Wielmożnego JeMći pana Jana Ierzego na Przebendowie Przebendowskiego, podskarbiego wielkiego koronnego, Pokrzywnińskiego, Miráchowskiego, Grábowskiego &c. &c. starosty.

B. m., b. r. (1726).

folio, k. 2.
Tytuł nagłówkowy.

W klocku, zob. Konfederacja Generalna (1674).

Estr. brak tego wydania (pod hasłem: Summaryusz); Guseva I, poz. 434.

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4474 adl. 42