Nazwisko i imię / hasło:
Sulistrowski Józef.
Tytuł:
Wyiscie Nayiasnieyszego Krola Imci. Polskiego Stanisława I. z Oblężeńia Miasta Gdańska Roku 1734. Dnia 27 Czerwca Aż do Kwidzina przez Iozefa Sulistrowskiego, Rezydenta ad Latus Regium Powiatu Oszmianskiego wierszem Polskim opisane Na pokazanie swiatu Naypotężnieyszey Protekcyi Boskiey fundamentow, y Iego swiętey Opatrznośći nad Człowiekiem ugruntowanie, Od czytelnika, wprawdźie uwagi y politowania godne. Temuż Nayiasnieyszemu Krolowi Imci, za Trybut wiernego Podanstwa od Autora Ofiarowane. Drukiem M. Bazylego z Korwinow Kwasowskiego, Tegoz Nayias. K. I. M. wiernego poddanego wydrukowane.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Bazylego Kwasowskiego, b. r. (1734).
Komentarz:
w 4ce, k. 3, s. 59. Opr.: półskórek. Estr. XXX, s. 31; Guseva I, poz. 432.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ sygn.: 110/13 (zapiska na odwrocie ost. karty). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: 100/VII.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21523
Całość:
Sulistrowski Józef.

Wyiscie Nayiasnieyszego Krola Imci. Polskiego Stanisława I. z Oblężeńia Miasta Gdańska Roku 1734. Dnia 27 Czerwca Aż do Kwidzina przez Iozefa Sulistrowskiego, Rezydenta ad Latus Regium Powiatu Oszmianskiego wierszem Polskim opisane Na pokazanie swiatu Naypotężnieyszey Protekcyi Boskiey fundamentow, y Iego swiętey Opatrznośći nad Człowiekiem ugruntowanie, Od czytelnika, wprawdźie uwagi y politowania godne. Temuż Nayiasnieyszemu Krolowi Imci, za Trybut wiernego Podanstwa od Autora Ofiarowane. Drukiem M. Bazylego z Korwinow Kwasowskiego, Tegoz Nayias. K. I. M. wiernego poddanego wydrukowane.

Królewiec, druk. Bazylego Kwasowskiego, b. r. (1734).

w 4ce, k. 3, s. 59.

Opr.: półskórek.

Estr. XXX, s. 31; Guseva I, poz. 432.

Prow.:
Nieśwież BZ/
sygn.: 110/13 (zapiska na odwrocie ost. karty).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 100/VII.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 21523