Nazwisko i imię / hasło:
Boëthius Anicius Manlius Torquatus Severinus.
Tytuł:
Skuteczny ná wszelkie przygody nieszczęsliwe sposob, wszystkim w utrápięniu [sic] zostáiącym podány, to iest Pociecha Filozofiey, niegdy od Anicyuszá Mánliuszá Torquatá Seweryná Boëcyuszá nápisáná, teraz przez W. X. Janá Aláná Bárdzinskiego s. Theologiey lektora, przeorá Łęcżyckiego Zakonu Káznodźieyskiego, przetłumaczoná. Zá pozwolęnięm [sic] Stárszych. W Thoruniu, nakládem Janá Christianá Laurerá, M. DC. XCIV.
Miejsce i rok wydania:
Toruń, nakł. Jana Christiana Laurera, 1694.
Komentarz:
w 8ce, k. 8, s. 181, k. 1. Opr.: pergamin granatowy. Estr. XIII, s. 205; Guseva I, poz. 48.
Proweniencja:
Prow.: Biała BW/ sygn.: E–5–26 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 104/17 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN. Sankt Petersburg BAN sygn.: 109/II.17 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalone: L 14 (zapiska na grzbiecie); f 5 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6174
Całość:
Boëthius Anicius Manlius Torquatus Severinus.

Skuteczny ná wszelkie przygody nieszczęsliwe sposob, wszystkim w utrápięniu [sic] zostáiącym podány, to iest Pociecha Filozofiey, niegdy od Anicyuszá Mánliuszá Torquatá Seweryná Boëcyuszá nápisáná, teraz przez W. X. Janá Aláná Bárdzinskiego s. Theologiey lektora, przeorá Łęcżyckiego Zakonu Káznodźieyskiego, przetłumaczoná. Zá pozwolęnięm [sic] Stárszych. W Thoruniu, nakládem Janá Christianá Laurerá, M. DC. XCIV.

Toruń, nakł. Jana Christiana Laurera, 1694.

w 8ce, k. 8, s. 181, k. 1.

Opr.: pergamin granatowy.

Estr. XIII, s. 205; Guseva I, poz. 48.

Prow.:
Biała BW/
sygn.: E–5–26 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 104/17 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 109/II.17 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalone: L 14 (zapiska na grzbiecie); f 5 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / a 6174