Nazwisko i imię / hasło:
La Serre Jean Puget de.
Tytuł:
Zwierciadło Nikomu Nie Pochlebuiące. Przez Iaśnie Wielmożnego Iego Mośći P. Wincentego Corwina Gosiewskiego, Podskarbiego Wielkiego, Pisárza Ziemskiego, Hetmaná Polnego W. X. Lit. Ośmiánskiego, Wielińskiego, Puńskiego, Markowskiego, Lozdzieyskie., Starostę. Oekonomiey Grudźiadzkiey, Mohilewskiey, y Olitskiey Administratora. Polskiemu Národowi, w Moskiewskim więzieniu zgotowane, Roku 1660. Opus posthumum. Niegdy przez Piotra dela Serrę Historiographa Francuskiego, Ięzykiem Francuskim dedykowane, Náiaśnieyszym Maiestatom Wielkiey Britanniey, roku 1632 w Rowan do druku podane. Drukowano w Wilnie, 1665.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, (Druk. Akademicka, Jezuitów), 1665.
Komentarz:
w 4ce, k. 10, s. 172. Wydał Samuel Węsławski. Opr.: karton, papier. Estr. XXVII, s. 397–398 (mylnie pod hasłem: Serra Piotr); Guseva I, poz. 401.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN. Sankt Petersburg BAN sygn.: 100/IV.67 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Zapiska na odwrocie karty 10: Samuel WWęsławski [sic] / S. R. M. Cubicularius / et Secretarius.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 22252
Całość:
La Serre Jean Puget de.

Zwierciadło Nikomu Nie Pochlebuiące. Przez Iaśnie Wielmożnego Iego Mośći P. Wincentego Corwina Gosiewskiego, Podskarbiego Wielkiego, Pisárza Ziemskiego, Hetmaná Polnego W. X. Lit. Ośmiánskiego, Wielińskiego, Puńskiego, Markowskiego, Lozdzieyskie., Starostę. Oekonomiey Grudźiadzkiey, Mohilewskiey, y Olitskiey Administratora. Polskiemu Národowi, w Moskiewskim więzieniu zgotowane, Roku 1660. Opus posthumum. Niegdy przez Piotra dela Serrę Historiographa Francuskiego, Ięzykiem Francuskim dedykowane, Náiaśnieyszym Maiestatom Wielkiey Britanniey, roku 1632 w Rowan do druku podane. Drukowano w Wilnie, 1665.

Wilno, (Druk. Akademicka, Jezuitów), 1665.

w 4ce, k. 10, s. 172.
Wydał Samuel Węsławski.

Opr.: karton, papier.

Estr. XXVII, s. 397–398 (mylnie pod hasłem: Serra Piotr); Guseva I, poz. 401.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 100/IV.67 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Zapiska na odwrocie karty 10: Samuel WWęsławski [sic] / S. R. M. Cubicularius / et Secretarius.

BAN: XXIX / б 22252