Nazwisko i imię / hasło:
Estella Diego de.
Tytuł:
Wzgarda proznosci swiata albo Xięga w ktorey się zamykaią Traktaty Rozmyślania nabożnego o Miłośći Boskiey y tych obligacyi ktore winni iesteśmy Maiestatowi Boskiemu przez W. O. Jakuba di Stella Lusitanczyka, Ordinis Minorum w Hiszpanij Biskupa, napisana. á z Hiszpańskiego ięzyka dla pożytku dusz nabożnych przez Iendrzeia Chryzostoma Załuskiego biskupa Warminskiego y Sambienskiego S.P.R. Xiążećia [sic] Kanclerza Wielkiego Koronnego na Polski ięzyk przetłumaczona. Wprzod anonime w Krakowie Roku 1690. wydana; Teraz powtornie w Kaliskiey Societatis Jesu typografij przedrukowana, á Roku 1730, 19. Marca, na wiązanie S. Jozefa Wielkiemu Jmieniowi Jaśnie Wielmożnego Jego Mośći Pana Jozefa Mniszka S. P. R. na Wielkich Konczycach y Ossownicy hrabi, marszałka wielkiego koronnego Starosty Sanockiego Jaworowskiego Rohatynskiego &c: &c: od authora Synowca I. Z. R. K. z wszelkim respektem konsekrowana.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1730.
Komentarz:
folio, k. 4, s. 189. Egz. a Opr.: skóra. Egz. b Def.: brak pierwszych 4-ch kart (w tym karty tytułowej). Opr.: półskórek. Estr. XXIX, s. 282; Guseva I, poz. 407 (egz. b), 425 (egz. a).
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Józef Andrzej Załuski / Anna Katarzyna Radziwiłłowa zapiska na karcie tyt.: Do rąk Xięzney Jmci Radziwiłowey Kanclerzyney wielkiey WXLitt offiaruię z naynizszą submissyą. X. Załuski ref. kor. mp. Biała BF/ sygn.: No–70–2 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 171 (naklejka na grzbiecie); 108/Х.4 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Egz. b Karol Stanisław Radziwiłł/ na s. 1 inicjały: CSDR. Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. RRKSO, poz. 20: Rozmyslanie, alias medytacye Polskie. Nieśwież KKS/ sygn. RRKSO: 20 (naklejka na grzbiecie). Sankt Petersburg BAN sygn.: 183 (naklejka na grzbiecie); 562 (naklejka na okładce górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / г 1119 BAN: XXIX / г 1156
Całość:
Estella Diego de.

Wzgarda proznosci swiata albo Xięga w ktorey się zamykaią Traktaty Rozmyślania nabożnego o Miłośći Boskiey y tych obligacyi ktore winni iesteśmy Maiestatowi Boskiemu przez W. O. Jakuba di Stella Lusitanczyka, Ordinis Minorum w Hiszpanij Biskupa, napisana. á z Hiszpańskiego ięzyka dla pożytku dusz nabożnych przez Iendrzeia Chryzostoma Załuskiego biskupa Warminskiego y Sambienskiego S.P.R. Xiążećia [sic] Kanclerza Wielkiego Koronnego na Polski ięzyk przetłumaczona. Wprzod anonime w Krakowie Roku 1690. wydana; Teraz powtornie w Kaliskiey Societatis Jesu typografij przedrukowana, á Roku 1730, 19. Marca, na wiązanie S. Jozefa Wielkiemu Jmieniowi Jaśnie Wielmożnego Jego Mośći Pana Jozefa Mniszka S. P. R. na Wielkich Konczycach y Ossownicy hrabi, marszałka wielkiego koronnego Starosty Sanockiego Jaworowskiego Rohatynskiego &c: &c: od authora Synowca I. Z. R. K. z wszelkim respektem konsekrowana.

Kalisz, druk. Jezuitów, 1730.

folio, k. 4, s. 189.

Egz. a
Opr.: skóra.

Egz. b
Def.: brak pierwszych 4-ch kart (w tym karty tytułowej).
Opr.: półskórek.

Estr. XXIX, s. 282; Guseva I, poz. 407 (egz. b), 425 (egz. a).

Prow.:
Egz. a
Józef Andrzej Załuski / Anna Katarzyna Radziwiłłowa
zapiska na karcie tyt.: Do rąk Xięzney Jmci Radziwiłowey Kanclerzyney wielkiey WXLitt offiaruię z naynizszą submissyą. X. Załuski ref. kor. mp.

Biała BF/
sygn.: No–70–2 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 171 (naklejka na grzbiecie); 108/Х.4 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Egz. b
Karol Stanisław Radziwiłł/
na s. 1 inicjały: CSDR.

Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.
RRKSO, poz. 20: Rozmyslanie, alias medytacye Polskie.

Nieśwież KKS/
sygn. RRKSO: 20 (naklejka na grzbiecie).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 183 (naklejka na grzbiecie); 562 (naklejka na okładce górnej).

BAN: XXIX / г 1119
BAN: XXIX / г 1156