Nazwisko i imię / hasło:
Stawski Albrecht.
Tytuł:
Serdeczne do Boga, Matki Iego, y SS. Patronow Westchnienia, Chrzescianskiey Duszy, Przezacny, Nayswiętszey Maryi Obraz de Gwadalupe Kodenski Z Woli Nayświętszego Oyca Innocentego XIII Papieza, przysłanemi z Rzymu Koronami Regalizowany Pobożnie Wizytuiącey. Przez Albrychta Stawskiego z przydatkiem Summaryuszu Hystoryi [sic] tegoż Swiętego Wizerunku. Do Druku podane Roku 1724. Sandomiriae Typis Coll. Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Sandomierz, druk. Jezuitów, 1724.
Komentarz:
w 8ce, k. 18, s. 1318, k. 2, k. 58 (Summaryusz), tabl. 1. Opr.: deski obciągnięte skórą, tłoczenia. Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 422.
Proweniencja:
Prow.: o. Onufry zapiska na odwrocie karty tytułowej: Ex Libris P: Onufrij / Pr[im]o [?]is in Anno / 1727. Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RRKSO: poz. 25-28. RKKS: brak. Sankt Petersburg BAN sygn.: 1051 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5581
Całość:
Stawski Albrecht.

Serdeczne do Boga, Matki Iego, y SS. Patronow Westchnienia, Chrzescianskiey Duszy, Przezacny, Nayswiętszey Maryi Obraz de Gwadalupe Kodenski Z Woli Nayświętszego Oyca Innocentego XIII Papieza, przysłanemi z Rzymu Koronami Regalizowany Pobożnie Wizytuiącey. Przez Albrychta Stawskiego z przydatkiem Summaryuszu Hystoryi [sic] tegoż Swiętego Wizerunku. Do Druku podane Roku 1724. Sandomiriae Typis Coll. Soc. Jesu.

Sandomierz, druk. Jezuitów, 1724.

w 8ce, k. 18, s. 1318, k. 2, k. 58 (Summaryusz), tabl. 1.

Opr.: deski obciągnięte skórą, tłoczenia.

Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 422.

Prow.:
o. Onufry
zapiska na odwrocie karty tytułowej: Ex Libris P: Onufrij / Pr[im]o [?]is in Anno / 1727.

Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RRKSO: poz. 25-28.
RKKS: brak.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 1051 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / a 5581