Nazwisko i imię / hasło:
Bielicki Stanisław.
Tytuł:
Niedziele Kaznodzieyskie to iest Kazania na Niedziele Całego Roku od xiędza Stanisława Bielickiego Soc. Jesu wypracowane. Záś po skończonych prácách Chrystusowych dlá zbáwienia nászego. Naprzod na Jasney Gorze Częstochowskiey roku 1712 á powtornie w Poznaniu roku 1715 wyprasowane. Typis Clari Collegii Posnaniensis Soc. Iesu.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1715.
Komentarz:
folio, k. 1, s. 292, k. 2. Opr.: skóra. Estr. XIII, s. 74; Guseva I, poz. 45.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Biała BM/ sygn.: Н–3–7 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/Х.15 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalona: No 42 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / г 222
Całość:
Bielicki Stanisław.

Niedziele Kaznodzieyskie to iest Kazania na Niedziele Całego Roku od xiędza Stanisława Bielickiego Soc. Jesu wypracowane. Záś po skończonych prácách Chrystusowych dlá zbáwienia nászego. Naprzod na Jasney Gorze Częstochowskiey roku 1712 á powtornie w Poznaniu roku 1715 wyprasowane. Typis Clari Collegii Posnaniensis Soc. Iesu.

Poznań, druk. Jezuitów, 1715.

folio, k. 1, s. 292, k. 2.

Opr.: skóra.

Estr. XIII, s. 74; Guseva I, poz. 45.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Biała BM/
sygn.: Н–3–7 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/Х.15 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalona: No 42 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / г 222