Nazwisko i imię / hasło:
Drogi.
Tytuł:
Drogi Cierniowe Abo Modlitwy Serdeczne. Rozdzielone ná Táiemnice Męki Páná nászego Jezusa Chrystusa. Nietylko ludziom pospolitym ále y Kápłanom, Zakonnikom, ktorzy Modlitwę Rozmyślánia czynią: bo tu o niey są sposoby, y Náuki dźiwnie potrzebne. Z Włoskiey Ksiąszki bardzo nabożney prztłumaczone. Z Dozwoleniem Stárszych. W Druk: Wdowy Lukasza [sic] Kupisza I. K. M. Typ: Roku Páńskiego 1655.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. wdowy Łukasza Kupisza, 1655.
Komentarz:
w 12ce, s. 258 (właściwie: s. 252, opuszczone s. 75–80). Def.: brak karty tytułowej (pełny egz.: k. 1, s. 258); opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Reformatów w Krakowie. Opr.: półskórek. Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 390. [współwyd:] Palma Biagio. Skarb Nieprzebrany Aktow, Abo Cwiczenia Wnętrznego w Cnotách. Przez ktore łácno postępek uczynić możemy w prawdżiwey [sic] doskonáłośći. We Włoszech naprzod ználeźiony Z Włoskiego kráiu, od w. Oycá Błázego Palmy łáćinnikom: Polskiemu potym narodowi, przez iednego Zakonniká pokazany. w 12ce, s. 159 (właściwie: s. 160, dwa razy wybita s. 97). Tytuł nagłówkowy. W klocku, zob. Nádasi János (Akty Strzeliste 1705). Estr. brak tego wydania; Guseva II, poz. 331.
Proweniencja:
Prow.: HAHF zapiska: HAHF. (na s. 258 Dróg cierniowych i na s. 159 Skarbu Nieprzebranego Aktów) Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej Dróg cierniowych. Sankt Petersburg BAN sygn.: 975 [przekreślona, zmieniona na:] 875; 108/I.44 (zapiski na wyklejce okładki górnej Dróg cierniowych).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 4454 (Drogi cierniowe); XXIX / a 5896 adl. 3 (Skarb Nieprzebrany Aktow)
Całość:
Drogi.

Drogi Cierniowe Abo Modlitwy Serdeczne. Rozdzielone ná Táiemnice Męki Páná nászego Jezusa Chrystusa. Nietylko ludziom pospolitym ále y Kápłanom, Zakonnikom, ktorzy Modlitwę Rozmyślánia czynią: bo tu o niey są sposoby, y Náuki dźiwnie potrzebne. Z Włoskiey Ksiąszki bardzo nabożney prztłumaczone. Z Dozwoleniem Stárszych. W Druk: Wdowy Lukasza [sic] Kupisza I. K. M. Typ: Roku Páńskiego 1655.

Kraków, druk. wdowy Łukasza Kupisza, 1655.

w 12ce, s. 258 (właściwie: s. 252, opuszczone s. 75–80).
Def.: brak karty tytułowej (pełny egz.: k. 1, s. 258); opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Reformatów w Krakowie.

Opr.: półskórek.

Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 390.

[współwyd:] Palma Biagio. Skarb Nieprzebrany Aktow, Abo Cwiczenia Wnętrznego w Cnotách. Przez ktore łácno postępek uczynić możemy w prawdżiwey [sic] doskonáłośći. We Włoszech naprzod ználeźiony Z Włoskiego kráiu, od w. Oycá Błázego Palmy łáćinnikom: Polskiemu potym narodowi, przez iednego Zakonniká pokazany.
w 12ce, s. 159 (właściwie: s. 160, dwa razy wybita s. 97).
Tytuł nagłówkowy.

W klocku, zob. Nádasi János (Akty Strzeliste 1705).

Estr. brak tego wydania; Guseva II, poz. 331.

Prow.:
HAHF
zapiska: HAHF. (na s. 258 Dróg cierniowych i na s. 159 Skarbu Nieprzebranego Aktów)

Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej Dróg cierniowych.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 975 [przekreślona, zmieniona na:] 875; 108/I.44 (zapiski na wyklejce okładki górnej Dróg cierniowych).

BAN: XXIX / a 4454 (Drogi cierniowe); XXIX / a 5896 adl. 3 (Skarb Nieprzebrany Aktow)