Nazwisko i imię / hasło:
Różaniec.
Tytuł:
Rozaniec Nayświętszey Panny Maryj Y Naysłodszego Jmienia Jezus ktory Przeświętna Archikonfraternia Tegoż Bractwá w Kośćiele fárnym Ozoowieckim [sic] od práwuie [sic]. Złozony. z przydátkami innych Nábożeństw dla wygody Bráći Siostr tegoż Bráctwa y dla zbudzenia w sercách ludzkich áffektow Przenayświętszego Jmienia Jezusa y Maryj. Wydany. Jáśnie Wielmo: Michałowi y z Jáśnie Oświeconych Xiążąt Radziwiłow Tekli Sapiechom [sic] Woiewodom Podlaskim Osobliwyn Dobrodzieiom Pánom y Kollátorum [sic] Ofiarowany. Roku 1747. Drukowány. W Drukárni Akademij Zamoyskiey.
Miejsce i rok wydania:
Zamość, Druk. Akademicka, 1747.
Komentarz:
w 8ce, k. 111. Pod dedykacją podpis: Pleban A. W. O. B. B. S. K. P. O. Opr.: półskórek. Estr. brak; Guseva I, poz. 386.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O 131. Sankt Petersburg BAN sygn.: 489 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na wyklejce okładki górnej); 111/II.14 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5388
Całość:
Różaniec.

Rozaniec Nayświętszey Panny Maryj Y Naysłodszego Jmienia Jezus ktory Przeświętna Archikonfraternia Tegoż Bractwá w Kośćiele fárnym Ozoowieckim [sic] od práwuie [sic]. Złozony. z przydátkami innych Nábożeństw dla wygody Bráći Siostr tegoż Bráctwa y dla zbudzenia w sercách ludzkich áffektow Przenayświętszego Jmienia Jezusa y Maryj. Wydany. Jáśnie Wielmo: Michałowi y z Jáśnie Oświeconych Xiążąt Radziwiłow Tekli Sapiechom [sic] Woiewodom Podlaskim Osobliwyn Dobrodzieiom Pánom y Kollátorum [sic] Ofiarowany. Roku 1747. Drukowány. W Drukárni Akademij Zamoyskiey.

Zamość, Druk. Akademicka, 1747.

w 8ce, k. 111.
Pod dedykacją podpis: Pleban A. W. O. B. B. S. K. P. O.

Opr.: półskórek.

Estr. brak; Guseva I, poz. 386.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O 131.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 489 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na wyklejce okładki górnej); 111/II.14 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5388