Nazwisko i imię / hasło:
Nieliski Jan.
Tytuł:
O Naswiętszey Bogarodzicy Pannie Uważánia y Rozmyślánia pewne. Przez X. Iana Nieliskiego Kápłaná Zakonu Societatis Iesu wydáne. Z dozwoleniem Stárszych y Urzędu Duchownego. W Krakowie, W Drukárni Fránciszká Cezárego. Roku Páńskiego, 1636.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszka Cezarego st., 1636.
Komentarz:
w 8ce, s. 701 (właściwie: s. 661, opuszczone s. 66, 290-299, 670-699, dwa razy wybita s. 81), k. 4. Opr.: współczesna. Estr. XXIII, s. 114–115; Malicki, poz. 384; Guseva I, poz. 305.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ na nowej wyklejce okładki górnej zachowany ekslibris KS. RKKS: poz. O [164].
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 4473
Całość:
Nieliski Jan.

O Naswiętszey Bogarodzicy Pannie Uważánia y Rozmyślánia pewne. Przez X. Iana Nieliskiego Kápłaná Zakonu Societatis Iesu wydáne. Z dozwoleniem Stárszych y Urzędu Duchownego. W Krakowie, W Drukárni Fránciszká Cezárego. Roku Páńskiego, 1636.

Kraków, druk. Franciszka Cezarego st., 1636.

w 8ce, s. 701 (właściwie: s. 661, opuszczone s. 66, 290-299, 670-699, dwa razy wybita s. 81), k. 4.

Opr.: współczesna.

Estr. XXIII, s. 114–115; Malicki, poz. 384; Guseva I, poz. 305.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
na nowej wyklejce okładki górnej zachowany ekslibris KS.
RKKS: poz. O [164].

BAN: XXIX / a 4473