Nazwisko i imię / hasło:
Rippel Gregor.
Tytuł:
Ozdoba koscioła katolickiego, to iest Ceremonie ktorych Kośćioł S. w wszelkich okolicznośćiach zwykł záżywać. Pismem S. powagą Oycow SS. dawnośćią utwierdzone, gruntownym wykłádem obiasnione. Náprzod Niemieckim ięzykiem teraz ná polski z przydátkiem wielu rzeczy przetłumaczone y do druku podane, przez X. Protazego Neweraniego, Zakonu S. O. Franciszka, Máłopolskiego Reformatá. Roku 1739. We Lwowie w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego J. K. M. Uprzywileiowanego Typografa.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Pawła Józefa Golczewskiego, 1739.
Komentarz:
w 12ce, k. 6, s. 463, k. 9. Opr.: skóra. Estr. XXIII, s. 95 (pod hasłem: Newerani Protazy, podaje: k. 6, s. 463); Guseva I, poz. 303.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN. Sankt Petersburg BAN sygn.: 192; 108/I.98 (zapiski na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalona: 253 (naklejka na okładce górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5473
Całość:
Rippel Gregor.

Ozdoba koscioła katolickiego, to iest Ceremonie ktorych Kośćioł S. w wszelkich okolicznośćiach zwykł záżywać. Pismem S. powagą Oycow SS. dawnośćią utwierdzone, gruntownym wykłádem obiasnione. Náprzod Niemieckim ięzykiem teraz ná polski z przydátkiem wielu rzeczy przetłumaczone y do druku podane, przez X. Protazego Neweraniego, Zakonu S. O. Franciszka, Máłopolskiego Reformatá. Roku 1739. We Lwowie w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego J. K. M. Uprzywileiowanego Typografa.

Lwów, druk. Pawła Józefa Golczewskiego, 1739.

w 12ce, k. 6, s. 463, k. 9.

Opr.: skóra.

Estr. XXIII, s. 95 (pod hasłem: Newerani Protazy, podaje: k. 6, s. 463); Guseva I, poz. 303.

Prow.:
Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 192; 108/I.98 (zapiski na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalona: 253 (naklejka na okładce górnej).

BAN: XXIX / a 5473